НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДЛЯ ІНТЕРНІВ

03.08.2015