НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРО ЩОРІЧНУ ПРЕМІЮ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ НМУ, ЯКІ НАВЧАЛИСЬ НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ

30.03.2016

 

Умови для участі у конкурсі:

Студент останнього курсу навчання не пізніше 15 квітня 2016 року подає до науково-дослідної частини заявку на ім’я Голови комісії, до якої додаються такі документи:
– Заява на ім’я голови комісії 
– Список та копії усіх наукових робіт та патентів при наявності
– Довідка з деканату за підписом декана факультету на ім’я голови комісії про середній бал за весь час навчання не нижче ніж 4,5
– Документи, що підтверджують участь у роботі українських та міжнародних конференцій, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіад, закордонних стажувань
– Рекомендаційний лист (містить перелік досягнень претендента та визначення його потенціалу. Рекомендаційні листи надаються докторами наук у відповідній галузі, що збігається зі спеціальністю інтернатури, яку обрав випускник)
– Копію членського квитка СНТ імені О.А.Киселя
– Підтвердження участі у роботі студентських наукових гуртків кафедр НМУ від керівника гуртка
– Характеристику підписану Головою СНТ імені О.А.Киселя