НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Про приведення відомостей в ЄДЕБО у відповідність до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

11.11.2019