НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПОДАРУНОК ПРОФЕСОРА Г.Г.РОЩІНА БІБЛІОТЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ – НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

26.09.2019

Колектив бібліотеки Університету щиро дякує Георгію Георгійовичу Рощіну, професору,  завідувачу кафедри медицини катастроф  та військово-медичної підготовки  НМАПО ім. П.Л.Шупика за цінний подарунок. Професор вручив працівникам бібліотеки «Протоколи з надання екстреної медичної допомоги рівня розширеної підтримки життя (Advanced Life Support – ALS)» – навчальний посібник / Г.Г. Рощін , С.В. Синельник , М.І. Гуменюк та ін., за ред. проф. Г.Г. Рощіна.   – Київ: Вид-во “Юстон”, 2019. – 295с.

В посібнику у вигляді протоколів викладено принципи та кроки екстреної медичної допомоги хворим (постраждалим), що відповідають міжнародним вимогам обсягу допомоги рівня «Розширена підтримка життя (ALS)».

 

Прес-центр