НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПОДАРУНОК БІБЛІОТЕЦІ

08.09.2020

Бібліотека НМУ імені О.О. Богомольця висловлює щиру подяку Дмитрові Валерійовичу Мальцеву, кандидатові медичних наук, завідувачу лабораторії імунології та молекулярної біології НДІ ЕКМ НМУ імені О. О. Богомольця за подаровані примірники книг:

– Мальцев Д.В. Иммунотерапия: монография / НМУ им. О. О. Богомольца, Институт экспериментальной и клинической медицины; Мальцев Д. В. – 2-е издание, дополненное и переработанное – Киев: Юстон, 2020. – 663 с. – Библиогр. : с. 640–663.

У монографії викладено основи сучасної науки про імунотерапію як науку про прогресивний високоефективний метод біологічного лікування імунодефіцитних, інфекційних, аутоімунних, алергічних і онкологічних захворювань за допомогою компонентів імунної системи організму людини різного походження.

 

 

– Мальцев Д. В. Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів: монографія / НМУ ім. О. О. Богомольця, Інститут експериментальної і клінічної медицини / Мальцев Д. В. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 208 с.

У монографії наведено основи вчення про дефіцит мієлопероксидази фагоцитів як поширений мінорний імунодефіцит з ураженням фагоцитної ланки імунітету.

 

                                                                                                      Бібліотека НМУ