НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ – 11 ЧЕРВНЯ ПРОФЕСОРУ Ю.В.ШАНІНУ ВИПОВНИЛОСЯ Б 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

11.06.2020

11 червня 2020 року виповнилося б 90 років від дня народження  Юрія  Вадимовича Шаніна — видатного вченого-класика, письменника, професора, завідувача кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця (з 1978 по 2005 роки), у творчому доробку якого понад 200 наукових та науково –  популярних праць, велика літературна спадщина.

У молоді роки він мріяв про журналістику, але став студентом філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка та  відновив  родинну справу – його прадід Олексій Сергійович Преображенський, був викладачем класичних мов Житомирської гімназії. Відродження класичної освіти в Україні було заповітною мрією молодого науковця Юрія Шаніна, яку він здійснив  у період роботи в КДУ імені Т.Г.Шевченка. Тоді, завдяки і його зусиллям, після довгої перерви було набрано групу студентів-класиків.

Протягом життя педагогічна робота і літературна творчість тісно перепліталися і доповнювали одна одну. Свою трудову діяльність Юрій Вадимович  розпочинав у Київському стоматологічному інституті, який згодом у 1955році став частиною Медичного інституту імені О.О. Богомольця. Із того часу  життя і творчість відомого філолога-класика, знавця історії античного спорту, письменника-гумориста, улюбленого викладача багатьох поколінь майбутніх медиків понад півстоліття пов’язано із нашим  Університетом. Не втрачає професор Ю.В.  Шанін  зв’язку зі своєю Alma mater – кафедрою загального мовознавства та класичної філології  КДУ імені Тараса Шевченка. Він брав активну участь у наукових конференціях, симпозіумах,обговореннях стандартів підготовки спеціалістів у царині філології. Упродовж усієї своєї викладацької роботи ставив завдання перед собою і колективом кафедри не тільки дати базові знання фахової латинської мови, а й сформувати особистість майбутнього лікаря. Таке ставлення до своєї педагогічної місії знайшло гарячий відгук багатьох поколінь студентів-медиків. Лекційні зали та аудиторії під час його лекцій було вщент заповнено студентами. Його слухали, захоплювалися і наслідували. Кожна така зустріч давала не лише знання латинської мови, а й знайомила із філософією античного та сучасного світу, давала поштовх для пізнання літератури та мистецтва. Традиційно, професор Ю.В. Шанін брав участь в урочистостях із нагоди чергового випуску лікарів. Коли Юрій Вадимович виходив на трибуну, вихованці Університету завжди зустрічали свого професора щирими бурхливими оваціями.Особливе  ставлення Юрія Вадимовича до людей взагалі і до своїх колег та студентів зокрема створювало атмосферу взаємоповаги та взаєморозуміння. Така атмосфера була притаманна колективу кафедри із часів заснування і підтримувалася професором Ю.А.Шаніним. І це закономірно, оскільки сам Юрій Вадимович належав до високоінтелектуальної родини, де вміли шанувати думку іншого, поважали особистість та підтримували творчі пошуки.

Юрій Вадимович був різноплановою людиною із великим почуттям гумору. Його улюбленими жанрами були епіграми, фейлетони, афоризми. Як письменника та історика античності, його цікавила агоністика – фізична культура давніх греків. Численні наукові публікації та літературні твори розкривають його науковий погляд на цю тематику. Згадаємо «Герои античних стадионов», «Олимпия. История античного атлетизма».Особливої уваги заслуговують мемуари, присвячені  історії рідного Києва «Не уставайте слушать стариков. Воспоминания пожилого киевлянина», сповнені  любові  до рідного міста і його мешканців. Знаковою є  для нашого університету багаторічна співпраця професора Ю.В. Шаніна із газетою «Медичні кадри», свіжі номери якої він завжди дарував співробітникам кафедри, студентам, знайомим. Редакційний колектив, як і співробітники кафедри, були для нього близькими за духом людьми. Отже, надамо слово самому Юрію Вадимовичу: «Позвольте вернуться в наш редакционный подвал конца 50‑х. Фельетон прямо в номер дописывает Юра Щербак. В полголоса читает нам серию только что созданных четверостиший – подписей к карикатурам – Виталий Коротич». Не одне десятиліття під редакцією Ю.В. Шаніна виходила  у газеті гумористична рубрика «Крокодил в халаті».

Через  життя проходить  багато  людей, але не всі залишають у нашій душі  теплі та  глибокі спогади.  Такі  сильні особистості, як професор Ю.В.Шанін, супроводжують нас  у сьогоденні  своєю мудрістю та оптимізмом.

 

Колектив кафедри латинської мови