НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Науковий журнал «Інфузія & Хіміотерапія»

06.12.2019

Науковий журнал «Інфузія & Хіміотерапія» заснований у жовтні 1997 року під назвою «Український Хіміотерапевтичний Журнал».

З 2018 випускається під назвою «Інфузія & Хіміотерапія» (Infusion & Chemotherapy). Його засновники: ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології Ф. Г. Яновського НАМН України» і Громадська Спілка «Асоціація з інтенсивного лікування інфекційних захворювань» INCURE.

Завданням журналу є ознайомлення вчених, лікарів та інших спеціалістів, що працюють у галузі медицини, з сучасним станом антибактеріальної, противірусної та протипухлинної хіміотерапії інфекційних та онкологічних захворювань.

Журнал публікує огляди актуальних проблем по боротьбі з туберкульозом різних форм, онкологією та інших захворювань, результати оригінальних досліджень та прогнозування наслідків лікування і можливої корекції терапії інфекційних захворювань, зарубіжний досвід шляхів подолання соціально значущих інфекційних хвороб тяжкої форми. На сторінках журналу подаються актуальні події, що проходять в Україні та міжнародному просторі, такі як науково-практичні конференції, щорічні конгреси, наукові симпозіуми.

Журнал «Інфузія & Хіміотерапія» є рецензованим науково-практичним виданням, Всім статтям, що публікуються у журналі, присвоюється ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier). Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого матеріалу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля суспільного прогресу.

Для збільшення популярності журнал безоплатно розміщує електронні копії друкованих видань на офіційному сайті Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/ic_ukr.htm та на сайті Громадської Спілки «Асоціація з інтенсивного лікування інфекційних захворювань» http://ru.incure.info/.

Індексується у міжнародних наукометричних системах Crossref (США), OCLC WorldCat (США), Google Scholar (США) та зареєстрований у вітчизняних базах даних: Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

 

Для публікації в наступних номерах журналу надсилайте свої статті до редакції за адресою: електронна адреса: info@incure.info; 10, вул. М. Амосова, м. Київ, 03038, Україна.

 

Публікація матеріалів у журналі є безкоштовною для авторів!

 

Після виходу номера журналу з друку автору/ам надаються безкоштовні авторські примірники.

 

Про порядок оформлення статей та вимог до авторів читайте на офіційному сайті НІФП НАМН.