НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДОГО ВЧЕНОГО МАЄ НАУКОВЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МЕДИЦИНИ

25.11.2021

Відбулося засідання спеціалізованої Вченої ради НМУ під головуванням члена-кореспондента НАМН України, професора Ю.Б. Чайковського, присвячене захисту дисертації аспіранта кафедри нейрохірургії О.О.Гончарука на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

Молодий науковець повідомив ученому товариству про результати свого дослідження на тему: «Особливості периферичного нерва при різних варіантах його з’єднання». Олексій Олегович протягом чотирьох років в експериментальних умовах опановував нові технічні прийоми з’єднання кінців пошкодженого нерва. У результаті копіткої дослідницької роботи доведено, що використання біологічних клеїв є альтернативою накладання швів і сприяє повнішому відновленню пошкоджених нервів. А це має не лише велике наукове, а й практичне значення для травматології, нейрохірургії та загальної хірургії. Адже щороку фіксується понад 2500 випадків травматичних пошкоджень, а відтак, іде постійний пошук нових ефективних методів оперативних втручань для відновлення функцій органів людини, її працездатності та уникнення інвалідності.

Науковий керівник аспіранта, академік НАН та НАМН України, завідувач кафедри нейрохірургії НМУ професор В.І.Цимбалюк зазначив, що дисертаційна робота відповідає напрямку наукового пошуку кафедри і аспірант  О.О.Гончарук зробив вагомий внесок у пошук нових варіантів клейових композитів для з’єднання травмованих периферичних нервів.

На тему дисертації  молодий вчений написав кілька наукових статей, три з яких опубліковано у науково-метричній базі SCOPUS.

 

Газета «Медичні кадри»