НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Науковці НМУ оприлюднили фрагмент власних досліджень в найрейтинговішому світовому виданні

22.09.2020

Результат спільних досліджень науковців НДІ ЕКМ та клініцистів-стоматологів продемонстровано у вигляді фрагменту дисертації та наукової статті в журналі BMC Oral Health, (перший квартіль Q1  – SCImago Journal and Country Rank), який займає 40-у позицію рейтингу з 211 журналів зі стоматології у світі.

https://doi.org/10.1186/s12903-020-01251-y

У Науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної медицини під керівництвом професора Лариси Натрус та за участю наукового співробітника Інституту біохімії імені Палладіна, к.біол.н. Ольги Лісаковської, виконаний фрагмент дисертаційної роботи аспірантки кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Бродецькоі Людмили (наук.керівник – проф. П. Фліс). Клінічний матеріал збирався переважно в Стоматологічному медичному центрі НМУ імені О.О.Богомольця під керівництвом професорів О.Канюри, Л.Яковенко, доцента І.Скрипник.

Дослідження присвячені вивченню сигнального шляху RANKL/RANK/OPG ‑ «ліганд-рецептор-регулятор», який є важливим субстратом розвитку кісткової тканини. Особливості вказаних регуляторних процесів аналізували у пацієнтів із ретенованими зубами (це зуби, які своєчасно не прорізалися), що дало змогу обґрунтовувати та пропонувати новий алгоритм ортодонтичного лікування. Саме такий підхід викладений в дисертаційній роботі.

Успішний результат співпраці молекулярних біологів та клініцистів-стоматологів-ортодонтів, висвітлений у провідному світовому виданні, є не лише черговим досягненням НМУ імені О.О.Богомольця, а й сходинкою до нових дослідницьких горизонтів молекулярної ортодонтії. І головне –  прикладом єднання фундаментальної науки і клінічних спеціальностей.

 

Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини