НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗДОРОВ’Я 2021 РОКУ

05.04.2021

2 квітня 2021 року в НМУ імені О.О. Богомольця відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я, який присвячено питанням справедливості в охороні здоров’я і проводиться під гаслом «Збудуємо більш справедливий, більш здоровий світ».

Оскільки 2021 рік ВООЗ проголосила Міжнародним роком медико-санітарних і соціальних працівників на знак поваги і вдячності за їх наполегливу самовіддану працю в боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції, тематика конференції охоплювала разом із питаннями справедливості в охороні здоров’я, протидії викликам та загрозам для здоров’я, також важливі питання кадрового забезпечення охорони здоров’я в загальному контексті зміцнення систем охорони здоров’я.

Співорганізаторами конференції спільно з НМУ імені О.О. Богомольця виступили Національна академія медичних наук України, Український медичний клуб. Активну участь в її проведенні взяли Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Центр громадського здоров’я МОЗ України, зарубіжні та вітчизняні заклади-партнери.

Партнерами конференції є польське видавництво наукових журналів «АLUNA» та ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини ДУС».

Інформаційний супровід конференції здійснювали зарубіжний фаховий журнал «Wiadomości Lekarskie» (індексується в наукометричній базі Scopus) та вітчизняний фаховий журнал «Клінічна і профілактична медицина».

У роботі конференції взяли участь понад 100 учасників з 4 країн світу – Польщі, Словаччини, Чехії та України. З огляду на епідемічну ситуацію в Україні і світі конференцію проведено в онлайн-режимі на платформі Zoom.

Урочисто відкрив конференцію ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Юрій Леонідович Кучин, який наголосив у  вступному, що в Університеті завжди відзначаються важливі події ВООЗ, однією з яких є Всесвітній день здоров’я, щорічно організовуються заходи, які з 2007 року проходять у форматі міжнародних науково-практичних конференцій.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Борисович Радуцький. Його виступ викликав великий інтерес учасників форуму і задав тон в обговоренні пріоритетних проблем охорони здоров’я, насамперед протидії пандемії COVID-19.

Учасників конференції привітав Президент НАМН України, член-кореспондент НАН України, академік Віталій Іванович Цимбалюк.

Було зачитано вітання учасникам конференції від Міністерства охорони здоров’я України.

Слова вітання передав присутнім Генеральний директор Державної установи «Центр громадського здоров’я» МОЗ України Роман Анатолійович Родина та Президент Українського медичного клубу, Голова медико-фармацевтичного комітету Громадської ради МОЗ України, відповідальний секретар СФУЛТ Іван Миколайович Сорока.

Від зарубіжних колег привітали відкриття форуму Президент Польського товариства громадського здоров’я, професор Анджей М.Фал (м. Варшава, Польща); директор видавництва наукових журналів ALUNA, доктор гуманітарних наук Анна Лучинська (м. Варшава, Польща), доктор наук Любіца Варечкова з Університету Святих Кирила і Мефодія (м. Трнава, Словацька Республіка); доктор наук Ярослав Станчак з Університету імені Я. А. Коменського (м. Братислава, Словацька Республіка).

Наукова програма конференції включала заслуховування та обговорення 30 доповідей на пленарних засіданнях та представлення 8 стендових доповідей.

Перше пленарне засідання було присвячено пандемії COVID-19 та проблемам надання медичної допомоги в Україні (доповідь професора О.А.Голубовської), Польщі (доповідь професора А.М.Фала) та Словаччині (доповідь докторів наук Л.Варечкової, Я.Станчака, Я.Боронової), впливу пандемії на психічне здоров’я (доповідь професора О.С. Чабана), епідеміологічним аспектам захворюваності і смертності від COVID-19 (доповідь професора І.П.Колеснікової, доцента Г.О.Мохорта), діяльності первинної ланки охорони здоров’я в постковідну епоху (доповідь професора В.М.Лехан), організаційним регламентам інфекційної безпеки у робочому процесі на прикладі СOVID-19 (доповідь член-кореспондента НАМН України, професора Д.Д.Дячука, професора О.Л.Зюкова, доцента О.О.Ошивалової, доцента О.М.Ліщишиної).

З особливою увагою та інтересом була сприйнята доповідь члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця на тему: «Медичні кадри в Україні: сучасні тренди», в якій було піднято гострі проблеми кадрового забезпечення медичної сфери, глибинні причини проблем та підходи до їх вирішення.

Проблемним питанням присвячувалася доповідь професора В.В. Чайковської на тему: «Постаріння населення України – проблема чи виклик?».

Інтеграційний підхід до вирішення глобальних проблем охорони здоров’я у своїй доповіді розкрив заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, кандидат медичних наук В.В.Короленко.

Комунікаційні інструменти публічного управління та адміністрування охороною здоров’я представив директор Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України, кандидат медичних наук Д.О.Самофалов.

У ході трьох пленарних засідань було всебічно обговорено різні аспекти здоров’я населення та охорони його здоров’я, включаючи медико-соціальні, профілактичні, клінічні, епідеміологічні, організаційно-управлінські, фармакологічні, економічні, освітні, правові тощо.

Науковими досягненнями та здобутками поділилися представники вітчизняних наукових та освітніх установ і закладів практичної охорони здоров’я з різних регіонів України.

Учасниками конференції були науковці інститутів НАМН та НАН України, у тому числі Інституту геронтології та геріатрії імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України», ДУ «Інститут нефрології НАМН України, Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України.

Активною була участь викладачів закладів вищої та післядипломної освіти України, у тому числі НМУ імені О.О. Богомольця, Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Дніпровського державного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Національного університету «Острозька академія», Національного університету «Києво-Могилянська академія».

До початку роботи конференції було видано матеріали конференції у вигляді статей та тез у журналах «Wiadomości Lekarskie», «Клінічна і профілактична медицина».

За результатами роботи Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2021 року прийнято Резолюцію.

Усі учасники наукового форуму отримали сертифікати конференції.

 

Дякуємо усім учасникам форуму за активну участь та змістовні доповіді, а усім причетним до підготовки – за допомогу в організації і проведенні конференції !

 

Організаційний комітет