НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ТРИВАЄ ОСКІ 1

07.06.2019

Третьокурсники стоматологічного факультету складають об’єктивний структурований клінічний іспит. Вперше такий іспит було організовано минулого року, тож було враховано набутий досвід. Майбутні стоматологи повинні скласти 10 станцій, дві з яких стосуються загальномедичних навичок, а інші – навичок з усіх стоматологічних дисциплін, бо практична робота студентів з їхньої майбутньої спеціальності розпочинається вже на другому курсі. Цього року рішеннями циклової методичної комісії зі стоматологічних дисциплін та Вченої ради факультету було суттєво підвищено вимоги до студентів – якщо минулого року для позитивного результату було достатньо скласти шість (60 %) станцій, включаючи дві обов’язкові, то зараз цей поріг встановлено на рівні 80 %. Тому радує те, що сьогодні студенти підготовлені краще і, незважаючи на більш жорсткий регламент, демонструють вищі результати, ніж їх попередники. На іспиті студентам доводиться працювати і зі стандартним пацієнтом, виявляючи вміння діагностувати основні захворювання зубів та комунікативні навички, і з симуляційними фантомами, показуючи при цьому вміння надавати невідкладну допомогу.

Деканат стоматологічного факультету