НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ (СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ) НМУ ЗАВЕРШИЛАСЬ АТЕСТАЦІЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

02.07.2019

На кафедрі загальної практики (сімейної медицини) НМУ пройшла атестація лікарів-інтернів для визначення знань та практичних навиків із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за фахом “Загальна практика – сімейна медицина“. До державної атестаційної комісії увійшли досвідчені високопрофесійні викладачі кафедр загальної практики (сімейної медицини)  (завідувач – професор О.М.Барна), терапії, інфекційних хвороб та дермато-венерології післядипломної освіти (професор О.Ю.Губська), педіатрії післядипломної освіти (професор Ю.В. Марушко) і хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти ( професор В.В. Скиба).

Комплексний іспит проходив у два етапи.

Перший складався з демонстрації лікарем-інтерном знань, практичних навиків та ставлення у форматі об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-3), з оцінюванням загальних та спеціальних компетентностей майбутнього лікаря загальної практики.

Кожен лікар-інтерн екзаменувався на 5-ти екзаменаційних станціях ОСКІ: «Амбулаторія сімейного лікаря», «Внутрішні хвороби», «Педіатрія», «Інфекційні хвороби» і «Вступна серцево-легенева реанімація»

Другий етап складався з відповідей на теоретичні запитання, що узгоджуються з основними розділами навчальної програми та Освітньо-кваліфікаційною характеристикою лікаря загальної практики-сімейної медицини.

На кафедрі загальної практики (сімейної медицини) НМУ атестовано 59 інтернів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицини».

Лікарі-інтерни показали належний рівень професійної підготовки та готовність до самостійної практичної роботи.