НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НА КАФЕДРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ НМУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ВІДБУЛАСЯ НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДНІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ 2019»

25.04.2019

24 квітня 2019 року на кафедрі організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбулася наукова студентська конференція «Дні фармацевтичної науки 2019» у секції «Організація та економіка фармації: стан, проблеми та тенденції розвитку».

У роботі студентської конференції взяли участь 7 студентів та 7 викладачів кафедри ОЕФ НМУ імені О.О. Богомольця.

З початком роботи конференції учасників привітав голова конкурсної комісії, доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Леонідович Косяченко, який відзначив важливість проведеннях заходу для розвитку фармацевтичної науки та практики, вдосконалення рівня підготовки спеціалістів в галузі фармації та вітчизняній системі охорони здоров’я в цілому.

Оцінювали доповіді студентів члени конкурсної комісії у складі: професора К К.Л.осяченка, доцента Л.О. Гала, доцента В.В. Довжук, доцента Н.В Алєкперової. Секретарем конкурсної комісії була старший лаборант кафедри ОЕФ Н.М.Сахнацька.

На конференції було представлено 7 доповідей на такі актуальні теми: система організації лікарського забезпечення в європейських країнах, дослідження холістичного маркетингу та аналіз корпоративної культури на прикладі фармацевтичної виробничої компанії «Юрія-Фарм», стан та перспективи розвитку клінічних досліджень в Україні, аналіз діяльності аптек зі збору та зберігання фармацевтичних відходів.

Оцінюючи доповіді, конкурсна комісія звертала особливу увагу на такі критерії як глибина дослідження питання, наукова та практична цінність обраної тематики, якість підготовки доповіді, повнота відповідей на питання.

За результатами оцінювання диплом І ступеня отримала студентка ІV курсу фармацевтичного факультету Бєляєва Анастасія Олегівна, тема доповіді: «Стан та перспективи розвитку клінічних досліджень в Україні».

Диплом ІІ ступеня отримала студентка V курсу фармацевтичного факультету Губар Мирослава Артурівна, тема доповіді: «Дослідження холістичного маркетингу на прикладі фармацевтичної виробничої компанії».

Дипломи ІІІ ступеня отримали: Лабунець Марія Дмитрівна (ІV курс, фармацевтичний факультет), тема доповіді: «Аналіз діяльності аптек зі збору та зберігання фармацевтичних відходів» та Мазуренко Ольга Ігорівна (V курс, фармацевтичний факультет), тема доповіді: «Аналіз корпоративної культури фармацевтичної виробничої компанії України»

Усі доповідачі були нагороджені сертифікатами та подарунками за участь у конференції.

Підбиваючи підсумки студентської конференції, професор К.Л. Косяченко побажав студентам продовжувати наукову роботу за обраною тематикою. Він також відзначив надзвичайну зацікавленість та активність учасників конференції під час обговорення доповідей, що свідчить про доцільність проведення серед студентства таких наукових заходів.

 

Кафедра організації та економіки фармації