НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВІДБУЛИСЯ ВИРОБНИЧІ ЗБОРИ ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

15.05.2020

14 травня 2020 року в дистанційному режимі за допомогою програми Zoom відбулися виробничі збори зі студентами 5 курсу фармацевтичного факультету. В онлайн-зборах взяли участь голова Екзаменаційної комісії та завідувачі випускаючих кафедр факультету.

Відповідно до Наказу НМУ імені О.О. Богомольця № 214 від 13.04.2020 року Головою екзаменаційної комісії Атестації здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету (денна форма навчання) за спеціальностями «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів» у 2019/2020 н.р. обрано завідувача кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, доктора медичних наук, професора Миколу Валентиновича Хайтовича.

Під час виробничих зборів голова Екзаменаційної комісії поінформував студентів про умови допуску, розклад та регламент проведення іспитів в умовах дистанційного навчання.

Завідувачі випускаючих кафедр фармацевтичного факультету: фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, фармакогнозії та ботаніки, аптечної та промислової технології ліків, організації та економіки фармації, клінічної фармакології та клінічної фармації, дерматології та венерології з курсом косметології – надали інформацію про переліки теоретичних питань та практичних навичок з дисциплін, регламент кожного з іспитів та критерії оцінювання знань, вмінь і навичок випускників.

 

Прес-центр за матеріалами деканату фармацевтичного факультету