НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ (В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО) «РЕЛІГІЯ ТА МЕДИЦИНА»

12.06.2019

У день пам’яті Святителя Луки Кримського – 11 червня – в аудиторії його імені морфологічного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця проходила Міжнародна науково-практична конференція «Релігія та медицина», організаторами якої стали співробітники кафедри філософії, біоетики та історії медицини Університету на чолі з її завідувачем, професором І.В.Васильєвою.

Учасників цього масштабного заходу привітали перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л.Кучин, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та аспірантури, професор Р.Л.Скрипник, заступник ректора з наукової роботи, доцент С.А.Павловський. Юрій Леонідович, зокрема, наголосив на нероздільності понять, винесених у назву конференції, про що свідчать найновіші досягнення науки та, зрештою, і саме життя. Йому, на початку кар’єри анестезіолога, доводилося стикатися з обставинами і фактами, з приводу яких хотілося звертатися до Бога. От тільки не знали вони тоді, як звертатися…

Доповіддю «Богослов’я як медична наука» пленарну частину конференції відкрила кандидат теологічних наук з Інституту Східного християнства і Гуситського богословського факультету Карлового університету в Празі Марина Луптакова, яка, пославшись на професора Іоанна Романідеса, висловила думку, що, якби пророцький юдаїзм і християнство як його наступник виникли у ХХ столітті, то цілком могли б дістати оцінку сучасників як напрями медичних наук, споріднені з психіатрією.

Забігаючи наперед, зазначимо, що доповідачі, торкаючись того чи іншого аспекту, віддавали належне «винуватцеві» цього наукового форуму – Святителеві Луці (Валентинові Феліксовичу Войно-Ясенецькому (1877-1961). Не став винятком і член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ, професор В.О.Маланчук, який переконливо показав внесок святителя у розвиток щелепно-лицевої хірургії. «Сутнісні характеристики молитви» розкрила в однойменній доповіді професор кафедри релігієзнавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, професор О.І.Предко. З цікавістю присутні вислухали головного лікаря медичного центру ТОВ «Гомеопатія від Попових» А.В.Попова («Релігія та гомеопатія в історичному дискурсі») і завідувача кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного університету В.Б.Ханжі («Співвідношення науки і релігії: три основи»).

Професор кафедри хірургії №4 НМУ імені О.О. Богомольця В.В. Храпач ознайомив присутніх з власним доробком про життєвий шлях Святителя Луки – «Цілитель душі і тіла – ідеал лікаря», який дещо виходить за межі загальновідомого.

Завідувач кафедри філософії КНУБіА, професор І.В.Чорноморденко торкнувся питань, які не залишили байдужою аудиторію і викликали досить жваву, хоча й нетривалу дискусію – «Позанаукові і наукові знання в життєтворчості свт. Луки (В.Ф.Войно-Ясенецького)». Так само можна сказати про доповідь старшого наукового співробітника Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України О.В.Бучми – «Деонтологічні виміри релігії та медицини». А професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ В.О.Мойсеєнко розповіла про іншу людину, по суті, сучасницю і однодумця  Святителя Луки Кримського – фундаторку Свято-Покровського жіночого монастиря в Києві і комплексу медичних і благодійних установ при ньому – велику княгиню Олександру Петрівну Романову.

Після перерви учасники конференції розійшлися по секціях, де докладно розбирали порушені на пленарному засіданні проблеми, зважаючи на найновіші сучасні досягнення медичної науки, а також тенденції, пов‘язані з відродженням релігії і духовності.

 Прес-центр