НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МАЙБУТНІ МЕДИКИ ВІДПРАЦЬОВУЮТЬ ПРАКТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСКІ ЦЕНТРІ

20.11.2020

В ОСКІ центрі НМУ знову зазвучали студентські голоси. Спеціальні приміщення облаштовані для проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту стали тренінговими навчальним залами для студентів третіх курсів медичних факультетів Університету. Свій шлях у клінічну медицину вони розпочинають саме зараз, опановуючи дисципліну «Пропедевтика внутрішньої медицини». Епідемічна ситуація, пов’язана із розповсюдженням інфекції COVID-19, внесла суттєві корективи в навчальні плани. Професорсько-викладацький склад двох профільних кафедр робить все для того, щоб майбутні медики у дистанційному форматі оволоділи теоретичними основами предмета, а за допомогою відеоматеріалів максимально візуалізують навчальний процес. Сьогодні в ОСКІ центрі студентам надана можливість відпрацювати практичні компетенції: фізикальне обстеження дихальної та серцево- судинних систем, вимірювання артеріального тиску та реєстрації електрокардіограм у стандартних та грудних відведеннях.

Навчальний процес максимально імітує іспит ОСКІ-1 –  кожна станція наповнена відповідними муляжами, фантомами та іншим обладнання для проведення симуляційного навчання. Студенти із хвилюванням демонструють свою практичну підготовку. На відміну від екзамену, сьогодні викладач не лише контролює знання та вміння студента, а й допомагає йому провести обстеження, корегує та сприяє освоєнню компетентностей, а після завершення навчання відбувається підсумкове спілкування із студентами з аналізом та настановами.

Підготовка та проведення симуляційного навчання знаходиться під постійним особистим контролем ректора Університету, професора Ю.Л.Кучина. Ці фото зроблено у перший день відпрацювання практичних навичок. Доценти О.М. Пленова, А.В. Ляхоцька, асистент О.П. Гаврилюк – викладачі кафедри пропедевтики №1, яку очолює академік НАМН України професор В.З. Нетяженко. Вони відпрацьовували зі своїми вихованцями алгоритми виконання практичних навичок.

Сьогоднішні відпрацювання є одночасно підготовкою до складання ОСКІ – 1. Від навчально-методичного відділу Університету забезпечує чітку організацію навчального процесу заступник начальника відділу П.І.Войтенко. На Петра Івановича покладено обов’язки відповідального за симуляційне навчання в НМУ. За навчальним процесом уважно спостерігав декан медичного факультету №1, професор В.С.Мельник. Володимир Степанович опікується роботою ОСКІ центру з перших днів його заснування.

Майже протягом місяця триватиме робота ОСКІ центру. За цей час всі студенти матимуть можливість долучитися до практичного навчання. Уже в перший день за графіком відпрацьовували практичні навички не лише кияни, а й майбутні медики, які проживають в регіонах України, зокрема з Миколаївської області та міста Кропивницького.

 

Редакція газети « Медичні кадри»