НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЛИСТ МОЗ УКРАЇНИ ЩОДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДНМУ ім. М. ГОРЬКОГО та ЛДМУ

08.12.2014

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця