НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КНИГА ПРО ВЧИТЕЛЯ І ВЧЕНОГО-НЕВРОЛОГА

24.12.2019

Вийшла у світ книга-нарис про відомого в Україні та за її межами вченого-невролога, професора Степана Мілентійовича Віничука, про його лікарську та науково-педагогічну діяльність, вклад у розвиток вітчизняної неврології. Степан Мілентійович 19 років поспіль очолював кафедру неврології НМУ. За цей час він підготував 5 докторів і дев’ять кандидатів медичних наук, доклав багато зусиль для організації боротьби з церебро-васкулярними захворюваннями в місті Києві і в Україні. Унікальними є роботи вченого, присвячені вивченню феномену діашизу після гострого мозкового інсульту. С.М. Віничук був одним із ініціаторів використання ЕОМ для комп’ютерного тестового контролю рівня знань студентів на кафедрі нервових хвороб.

Книгу написала учениця Степана Мілентійовича, доцент кафедри М.М. Прокопів і присвятила її 55-річчю наукової діяльності професора С.М. Віничука.

 

Редакція газети «Медичні кадри»