НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №1 ПРОВЕЛА ОНЛАЙН-СЕМІНАР З АПРОБАЦІЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У МЕДИЦИНІ

30.04.2020

 

Уперше на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відбувся фаховий семінар в онлайн-режимі з апробації дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії у медицині Ю.О. Бєлікової за головуванням член-кореспондента НАМН України, професора В.З.Нетяженка. Робота виконувалась  на кафедрі внутрішньої медицини №4  під керівництвом професора В.Г.Лизогуба. На підставі вивчення амінокислот плазми крові і їх співвідношень та виявлених кореляційних зв’язків із серцевим ритмом, ектопічною активністю, варіабельністю серцевого ритму, ішемією міокарда дисертантка науково  обґрунтувала призначення  адювантної терапії метаболічними препаратами таурином та мельдоніємдигідратом у групи пацієнтів надзвичайно високого кардіоваскулярного ризику із постінфарктним кардіосклерозом і цукровим діабетом 2 типу.

У роботі простежуються  актуальність  за  трьома напрямками. По-перше, приділена увага групі пацієнтів апріорі високого ризику, а це хворі із перенесеним ІМ. По-друге, без порушених питань коморбідності не проходить жодний європейський і світовий конгрес кардіологів. За стратифікацією  кардіоваскулярного ризику, навіть за умов задовільного метаболічного контролю, цукровий діабет прирівнюєтся до групи пацієнтів перенесеного інфаркту міокарда. По-третє, триває пошук  вибору метаболічного препарату, або їх комбінації для покращення прогнозу у цієї категорії хворих.

У роботі семінару взяли участь понад 30 осіб. Вільний доступ і публічність, незважаючи на змінений формат Фахового семінару, який передбачає участь лише співробітників профільної кафедри,  є свідченням підвищеного інтересу до таких заходів.

Участь у семінарі  взяли аспіранти різних кафедр НМУ, молоді науковці, професори суміжних терапевтичних кафедр. Семінар мав великий резонанс серед його учасників, у ході обговорення виникла жвава  дискусія, яка тривала впродовж трьох годин. На фаховому семінарі хоча і панувала дружня атмосфера, проте безліч питань, порушених під час дискусії,  мали гострий, безкомпромісний характер.

Це,  на наш погляд, чудова школа гартування молодих науковців, коли після чотирирічного навчання в аспірантурі можна оцінити  досягнення дисертанта, звіт його наукового пошуку. Така форма є цілком  прийнятною для висвітлення своїх здобутків у новому форматі. У зв’язку з тим, що подібний онлайн-семінар проходив вперше, то час запитань та відповідей був умовно необмежений.

Згідно з «Порядком присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. №167, кожен з членів фахового семінару висловив свою думку щодо проведення семінару і результатів, отриманих дисертантом у ході дисертаційного дослідження.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1