НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КАФЕДРА ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ №1 ПРО ДОСВІД ОНЛАЙН ВИКЛАДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

21.04.2020

Особливостями навчання студентів 6 курсу є циклова система, необхідність інтегрування в практичні заняття елементів підготовки до складання КРОК-2 та Державного іспиту, максимальний рівень професійної підготовки в аспекті гігієни та екології з урахуванням обраної студентами професії. Завдяки високому професіоналізму, гнучкості, здатності швидко навчатися та ефективній командній роботі викладачів кафедри гігієни та екології №1, яку очолює професор В.Г. Бардов, вдалося ефективно реалізувати все вищеперераховане, навіть в умовах #STAYATHOME.

У максимально короткі терміни було створено ефективну систему повноцінного онлайн викладання для студентів 6 курсу факультету підготовки іноземних громадян англомовної форми навчання.

Для забезпечення дистанційного навчання функціонують наступні ресурси:

– розділ кафедри гігієни та екології на сайті НМУ: http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-gygyeny-y-ekologyy/informatsiya-dlya-studentiv/

– сайт кафедри: https://hygienenmu.wixsite.com/hygiene

– курси з гігієни та екології на платформі «Neuron»:  http://neuron.nmuofficial.com/course/view.php?id=893

– YouTube канал професора А.М. Антоненко: https://www.youtube.com/channel/UC_3hn9u-pn3kLOpXe9SaLYQ

-Telegrаm канал під модерацією доцента А.В. Благої: https://t.me/hygieneprevails

– онлайн консультації викладачів через Viber, WatsApp, Telegram, електронну пошту тощо.

На прохання студентів та викладачів інженером кафедри А.О. Подустом було створено відеоінструкції з користування платформою «Neuron», які викладено на YouTube каналі. Це значно полегшило і прискорило реєстрацію та роботу зі студентами онлайн.

За період з 12 березня по 13 квітня поточного року на кафедрі гігієни та екології №1 пройшли повний цикл навчання (19 практичних занять та підсумковий контроль) три групи студентів 6 курсу англомовної форми навчання, а також завершила розпочате до початку карантину навчання 1 група (1 практичне заняття та підсумковий контроль).

Практичні заняття зі студентами було проведено за наступним алгоритмом:

  1. Вивчення теоретичного матеріалу до теми заняття з використанням методичних рекомендацій на платформі «Neuron», підручника на сайті кафедри, відео-інструкцій на YouTube каналі.

2. Отримання завдання та оформлення його у вигляді протоколу з конспектом.

  1. Виконання тестових завдань на платформі «Neuron».

  1. Виконання додаткових завдань для тих, хто хоче покращити оцінку.

Слід зазначити, що студенти підготували дуже якісні, актуальні, інформаційно насичені презентації з висвітлення гігієнічних проблем їх рідних країн.

Було створено та викладено на сайті Університету регламент дистанційного складання підсумкового контролю, який всі студенти успішно пройшли, а електронні відомості було направлено в деканат.

Однак робота кафедри зі студентами 6 курсу не завершилася після складання підсумкового контролю.

Професорами А.М. Антоненко та О.П. Вавріневич створено приклади типових ситуаційних задач, розгорнуто та деталізовано переліки теоретичних питань та практичних навичок до державного іспиту, які викладено на сайті та платформі «Neuron». Під час вирішення цих задач студенти звертаються за консультацією до викладача та отримують детальні відео-, аудіо- та письмові консультації.

Доцентом А.А. Борисенко та асистентом М.В. Кондратюком підготовлено базу тестів КРОК-2 з гігієни, а за активної підтримки і допомоги інженера кафедри А.О. Подуста створено для студентів можливість проходити тренувальні тестування на платформі «Neuron». Викладачі контролюють рівень знань студентів, а з тими, хто потребує, проводять поглиблену роботу і роз’яснення.

Слід зазначити, що студенти мають досить високий відсоток проходження тренувальних тестувань з КРОК-2, що не в останню чергу пов’язано з обов’язковим розглядом питань з бази на кожному практичному занятті відповідної тематики.

Оскільки кафедра гігієни та екології №1 завжди була хедлайнером дотримання гігієнічних навичок, доцент А.В. Благая створила для англомовних студентів Telegram-канал, який  інформує, як підтримувати стан здоров’я в умовах карантину (https://t.me/hygieneprevails).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра тримає постійний зв’язок з деканатом по роботі з іноземними громадянами, заступниками деканів та кураторами роботи на платформі «Neuron», в тому числі з питань реєстрації студентів, якості викладання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра гігієни та екології №1 вдячна адміністрації НМУ за підтримку в організації ефективної роботи викладачів і студентів в умовах дистанційного навчання, швидку реакцію та розуміння.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри гігієни та екології №1