НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

IX НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

27.04.2015

23-24 квітня 2015 року відбулася IX науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології». За активної підтримки адміністрації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця конференція була організована викладачами кафедри загальної і медичної психології та педагогіки та студентами медико-психологічного факультету НМУ, студентським науковим товариством імені О.А.Киселя та Товариством молодих вчених та спеціалістів НМУ. Інформаційну підтримку конференції забезпечила Українська асоціація лікарів-психологів.

У урочистому відкритті взяли участь академік НАПН України, завідувач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки, доктор психологічних наук, професор С.Д. Максименко; в.о. декана медико-психологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, доцент І.О. Логінова; професор О.О. Хаустова; керівник Медико-психологічного центру Буковинського державного медичного університету, доцент О.Ю. Поліщук; кандидат медичних наук, викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ імені О.О. Богомольця А.Ю. Касьянова; молодший науковий співробітник відділу медико-соціальних проблем кардіології ДУ «ННЦ Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України Ж.Г. Адарічева; голова Ради Товариства молодих вчених і спеціалістів В.В. Мороз; представив свою доповідь англійською мовою студент Української медичної стоматологічної академії Галваш Юссеф.

У своїй вступній доповіді академік НАПН України, професор Максименко Сергій Дмитрович звернув увагу аудиторії на психологічні проблеми, пов’язані з політичною, соціально-економічною та військовою ситуацією в Україні та можливі шляхи їх вирішення. Доповідач блискуче виклав основні положення психології життєвої енергії особистості, яка специфічно з’єднує біологічні і соціальні детермінанти (складники) і виступає у вигляді довічної рушійної сили саморозвитку людської істоти.

Загалом в конференції взяли участь майже 40 осіб, представивши усні та стендові доповіді. На засіданні секцій були присутні викладачі та студенти з Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Буковинського державного медичного університету, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Української медичної стоматологічної академії та інших навчальних і дослідних установ України. Також в конференції взяли участь викладачі з медичного факультету з Придністровського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

Журі сформували  професори, доценти та викладачі кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ: академік Максименко С.Д., д.мед.н. Хаустова О.О., д.мед.н. Табачніков О.Ю., к.психол.н. Городнова Н.М., к.психол.н. Максименко К.С., к.психол.н. Панасенко Н.М., к.психол.н. Тертична Н.А., к.психол.н. Філоненко М.М., к.мед.н. Божук Б.С., к.мед.н. Касьянова А.Ю., к.мед.н. Трачук Л.Є.

За підсумками секційного засідання були визначені кращі наукові доповіді, а їх автори нагороджені дипломами та подарунками. Кращою була визнана доповідь на тему «Медико-психологічні особливості пацієнтів з больовим синдромом» магістрантки кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ імені О. О. Богомольця Лідії Миколаївни Кривоносової.
Другого дня відбулася практична частина конференції, що була представлена 5 майстер-класами, які відвідало понад 50 осіб.

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця