НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ІV УНІВЕРСІАДА З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

27.04.2020

22-23 квітня 2020 року на базі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ у дистанційному режимі пройшла ІV Універсіада з клінічної фармакології.

В Універсіаді взяли участь 90 студентів із 6 закладів вищої освіти України: Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Дніпропетровської медичної академії, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Національного фармацевтичного університету, Харківського національного медичного університету та Української медичної стоматологічної академії.

У рамках Універсіади проведено олімпіаду та науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених.

 

Із привітанням до студентів звернулися завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, професор М.В.Хайтович, завідувач кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ імені М.І. Пирогова, професор О.О.Яковлєва, завідувач кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету професор І.В.Кіреєв.

Олімпіада передбачала індивідуальні конкурсні письмові завдання з клінічної фармакокінетики, клінічної фармакодинаміки, взаємодії лікарських засобів, небажаних побічних реакцій на лікарські засоби, персоналізованої фармакотерапії серцево-судинних захворювань, захворювань дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, раціональної антибіотикотерапії.

За результатами І туру олімпіади, тест складався із 40 завдань, які слід було виконати за 20 хвилин, до  ІІ туру були допущені 16 кращих студентів.

За результатами ІІ туру, який передбачав розв’язання 3-х ситуаційних задач протягом 20 хвилин, було визначено 12 переможців олімпіади: А.О. Біляєва (НМУ), С.В. Щегімбаєва (НМУ), В.Л. Голубєв (ДМА), Т.С. Смага (ВНМУ), Ю.В. Жадько (НФаУ), Н.Р. Клипич (НМУ), А.В. Молчанова (ХНМУ), Я.В. Габорець (ВНМУ), П.С. Башаров (НМУ), І.С. Власов (ДМА), Чикамбуд Вінні Анжела (НМУ), В.В. Синявська (УМСА).

Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії» проходила у відеорежимі платформи Skype. Було представлено, заслухано та обговорено 13 доповідей. В онлайн-конференції взяла участь максимальна кількість слухачів, яку дозволяла платформа, – 50. Відзначено високий рівень підготовки доповідей та презентацій за своєю актуальністю, новизною, практичним значенням, рівнем презентування і  володінням матеріалу доповідачів.

Журі під головуванням завідувача кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця, професора М.В. Хайтовича визначило кращі доповіді:

  • в категорії «Клінічна фармація та фармацевтична опіка» «Поліфармація: Ризики взаємодії лікарських засобів» (П.С.Башаров, НМУ) та «Polypharmacy in the treatment of arterial hypertension and heart failure» (С.Б.Долінська, НМУ);
  • в категорії «Фармакотерапія соціально-значимих захворювань» «Фармакокорекція пацієнтів із дистрофічно-дегенеративними змінами хребта» (К.М.Граб, НМУ) та «Сучасні напрями фармакотерапії депресії» (Ю.В.Жадько, НФаУ);
  • в категорії «Клінічна фармакологія» «Взаємозв’язок розвитку деменції та гіпертонічної хвороби» (О.О.Стецун, О.В.Юрій, ВНМУ)  та «Особливості раціональної фармакотерапії вагітності при коморбідній патології» (В.Л.Голубєв, О.С.Чулков, ДМА).

Учасники Універсіади подякували оргкомітету за високий рівень організації заходу та формат проведення випробувань, об’єктивність оцінювання.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації