НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ УСПІШНО СКЛАДАЮТЬ АТЕСТАЦІЮ З ГІГІЄНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

01.06.2020

У цьому році 190 випускників факультету підготовки іноземних громадян завершують навчання в нашому Університеті. Сьогодні у них відповідальний момент – атестація здобувачів вищої освіти. Іспити відбуваються у кілька етапів у залежності від вибору медичної професії та мови навчання. Ми побували на іспиті з гігієнічних дисциплін, які складали в дистанційному форматі іноземні громадяни російськомовної форми навчання.

Екзаменаційну комісію очолює член-кореспондент НАМН України професор Б.М. Венцківський, професори Б.Г. Безродний, О.Б. Яременко, В.І. Боброва, В.П. Лакатош, В.С. Мельник. Екзаменатори – викладачі випускних гігієнічний кафедр, завдання яких оцінити знання студентів з профілактичних дисциплін, розуміння глобальних проблем здоров’я та сучасних підходів і стратегій до їх вирішення з позицій гігієнічних та медико-соціальних наук.

Навчання та атестація іноземних студентів у полі зору керівництва НМУ. Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та  європейської інтеграції, професор Р.Л. Скрипник та співробітники відділу міжнародних зв’язків упродовж всього карантину опікувалися налаштуванням дистанційного навчання іноземних громадян, підтримували постійний зв’язок з посольствами і консульствами, турбувалися про безпечне проживання студентів у гуртожитку. Сьогодні Ріма Леонідівна відзначила належну організацію іспиту деканатом по роботі з іноземними громадянами, професійність екзаменаційної комісії та хорошу підготовку студентів, які успішно склали випускний іспит.

 

                                Редакція газети «Медичні кадри»