НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДИСЦИПЛІНІ «ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ» – 170 РОКІВ

12.02.2020

З того часу як професор Університету Святого Володимира В.О.Караваєв доповів на засіданні Ради медичного факультету про новий навчальний курс – оперативна хірургія та хірургічна  анатомія минуло рівно 170 років. Відповідно до програми курсу В.О. Караваєв написав навчальні посібники «Оперативна хірургія» і «Атлас з оперативної хірургії».

З 1850 року починається відлік історії вивчення навчальної дисципліни «Топографічна анатомія та оперативна хірургія», яка інтегрувала знання системної, або описової анатомії в єдине ціле, що створило морфологічне уявлення про цілісний організм людини. Вирішальну роль у становленні та формуванні навчальної дисципліни відіграли праці геніального вченого і хірурга М.І.Пирогова, тому Миколу Івановича заслужено вважають фундатором оперативної хірургії та анатомії. У новітню історію профільної кафедри золотими літерами вписано ім’я академіка Академії педагогічних наук України, лауреата Державної премії України, дійсного члена Нью- Йоркської академії наук, кавалера ордена «За заслуги», доктора медичних наук професора К.І.Кульчицького. Понад тридцять років очолював кафедру Костянтин Іванович (1963-1994). За ці роки творчий колектив під керівництвом легендарного вченого зробив вагомий внесок у розробку хірургічної анатомії і експериментальної хірургії органів серцево-судинної і травної систем. Результати досліджень знайшли відображення у численних наукових статтях, монографіях та підручниках. На кафедрі виросла плеяда видатних вчених. Серед них є нинішні професори нашого Університету О.І.Пойда, М.Д.Кучер, В.С.Чешук, В.Б.Раскалей. Сьогодні продовжує славні традиції кафедри учень професора К.І.Кульчицького новий завідувач професор О.Б.Кобзар.

У ці ювілейні для кафедри дні ми побували на практичних заняттях у другокурсників медичних факультетів. Незважаючи на поважний вік викладання дисципліни, топографічна анатомія протягом всіх років динамічно змінювалася згідно потреб та можливостей медичної науки. Студенти сьогодні  беруть  участь у навчальних операціях на біологічних матеріалах тваринного походження, за допомогою інтерактивної дошки здійснюють  клінічний огляд органів людини, використовують сучасні інструментальні методи діагностики: КТ, МРТ, УЗД, ангіографії.

“Топографічна анатомія не стала наука, – зазначив завідувач кафедри професор О.Б.Кобзар, – вона динамічно розвивається. Знання клінічної анатомії необхідні лікарям усіх спеціальностей для обґрунтування діагнозу, пояснення особливостей перебігу патологічних процесів, запобігання розвитку ускладнень, вирішення діагностичних та оперативно-хірургічних завдань».

 

Редакція газети «Медичні кадри»