НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ДИСТАНЦІЮВАННЯ: ДОСВІД КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ (МБФІ)

02.04.2020

Методичне забезпечення викладання дисциплін на кафедрі медичної і біологічної фізики та інформатики завжди на системному рівні гармонійно поєднувало традиційні та дистанційні форми організації навчального процесу. Три тижні карантину засвідчили успішні результати з організації дистанційного навчання в умовах змушеного соціального дистанціювання. Вже з 12 березня 2020 року студенти в повному обсязі проходять практичні заняття з медичної інформатики в дистанційному форматі, що включають всі види навчальної діяльності, які синергетично доповнені інноваційними методами викладання. Розгляд теоретичних питань організовано за допомогою відеозв’язку, а контроль знань – за допомогою онлайн тестування. Модератором онлайн курсу з медичної інформатики, доцентом кафедри І.П. Кривенко були розроблені покрокові відео-інструкції до кожної теми дисципліни, які застосовуються у навчальному процесі з 2017 року та постійно оновлюються.

 

Використовуючи віртуальні навчальні кімнати та хмарні сервіси Google Classroom студенти виконують практичні завдання та надсилають їх на перевірку. Такий спосіб організації навчання з медичної інформатики для студентів є повністю звичним, оскільки ще з першого заняття поточного семестру студенти були приєднані до онлайн курсу та систематично здійснювали самостійну підготовку до занять у навчальному середовищі Google Classroom, основи роботи в якому легко опанували. Для забезпечення швидкого та прямого доступу зі смартфонів до всіх навчальних матеріалів у Google Classroom зручно використовувати QR-коди, які згенеровано за допомогою сервісу Cuttly. Він дозволяє оптимізувати посилання та аналітично опрацьовувати статистику окремих компонентів активності студентів. Для  організації відеозустрічей зі студентами дуже дієвим виявився сервіс Google Hangouts Meet із можливістю трансляції навчального матеріалу в онлайн-додатку Google Презентації, що дає змогу вести обговорення в реальному часі за допомогою функції “Запитання аудиторії”.

Статистика активності студентів на онлайн курсі є яскравим та беззаперечним свідченням ефективності та зручності обраної моделі дистанційного навчання. Зокрема, протягом першого тижня карантину, з 12 по 20 березня 2020 року, 78,1% студентів (328 з 420) медичних факультетів №2 (23 групи, 331 студент), №3 (6 груп, 77 студенти) та ФПЛЗСУ (1 група, 12 студентів), які наразі вивчають медичну інформатику, успішно опанували теоретичний матеріал на тему “Статистичні методи обробки медико-біологічних даних” (середній показник успішності за тест становить 90,25%) та у повному обсязі виконали та надіслали на перевірку практичні завдання (середній показник успішності практичної роботи становить 97,2%).  Решта 92 вітчизняні студенти (21,9%) виконали роботу частково або надсилають на перевірку із запізненням. Також у навчальному середовищі Google Classroom зареєструвався 231 англомовний студент-медик, 139 з яких (60,2%) успішно виконали завдання за перший тиждень карантину.

Другий тиждень карантину (з 23 по 27 березня) теж засвідчив успішні результати опанування студентами методів алгоритмізації та аналізу медичних даних. Зокрема, 67,6% (284 з 420) студентів майже завершили вивчення цієї теми та надіслали всі роботи на перевірку (середній показник успішності за тест становить  92,48%, за виконання практичної роботи – 95,5%).

За два дні третього тижня карантину, 30-31.03.2020, 158 студентів з 420 (37,6%) успішно виконали всі завдання нової теми “Системи підтримки та прийняття рішень у медицині”.

Урізноманітнити дистанційне навчання на кафедрі дозволили інноваційні альтернативні методи викладання, зокрема проведення захоплюючих навчальних онлайн ігор та вікторин, які викликають у студентів вельми позитивні емоції. Було проведено дві онлайн гри, 16 та 27 березня, із використанням сервісів Kahoot! Learning games, у яких відважилися взяти участь найсміливіші студенти (69 та 65 учасників, відповідно), адже оцінювання у грі відбувається на основі рейтингових показників навчальної успішності та швидкості виконання завдань. Наразі відкрито вільний повнофункціональний доступ до Kahoot! Learning games для проведення навчальних онлайн ігор із обмеженням до 2000 учасників.

З метою виявлення у студентів труднощів, у процесі дистанційного навчання під час карантину було проведено опитування з використанням сервісу Google Forms. Результати засвідчили, що протягом першого тижня карантину труднощі з’явилися у 16,00% студентів  (52 з 326, які взяли участь в опитуванні), під час другого тижня цей показник знизився одразу на 13,8% і становив лише 2,2% студентів (6 з 273 опитаних).

Важливо зазначити, що позитивних результатів із організації дистанційного навчання у вкрай стислі терміни вдалося досягти завдяки виконанню науково-дослідних робіт кафедрою МБФІ на тему «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання з дисциплін інформатичного циклу для студентів закладів вищої медичної освіти» (2017-2019 рр., науковий керівник – член-кор. НАПН України, професор О.В. Чалий; відповідальний виконавець – доцент І.П. Кривенко) та «Синергізм використання новітніх технологій та класичних методів викладання природничих дисциплін у вищій медичній школі України» (2016-2018 рр., науковий керівник – член-кор. НАПН України, професор О.В. Чалий, відповідальний виконавець – доцент О.В. Зайцева).

На виконання наказу “Про організацію дистанційного навчання студентів (інтернів) під час карантину COVID-19”, співробітниками кафедри МБФІ розпочато створення онлайн курсів на платформі Neuron, яка в перспективі має ефективно доповнити вже існуючі платформи та сервіси дистанційного навчання.

Вважаємо за доцільне на час карантину продовжити практику виконання педагогічного навантаження викладачів із використанням різноманітних платформ і сервісів дистанційного навчання, які є загальнодоступними і апробованими співробітниками кафедр та студентами нашого Університету.

Цікавими та мотивуючими є відгуки студентів (загалом близько 100) щодо організації дистанційного навчання на кафедрі МБФІ під час перших тижнів карантину. Дар’я Вовк  (група 8218 М2): “Все надзвичайно добре продумано. Формат дуже зручний та комфортний”. Дар’я Данченко (група 8302 М3): “Кафедра надихає на те, щоб щось робити. Особливо коментарями до робіт. Дякую!”

 

Прес-центр за матеріалами кафедри МБФІ