НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №1: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

05.05.2020

Соціальна взаємодія відіграє вирішальну роль у навчанні, допомагаючи студентам відчувати себе залученими та пов’язаними зі своїми викладачами та одногрупниками. В умовах безпрецедентної ситуації, що виникла через поширення COVID-19, студенти втратили можливість безпосереднього спілкування з викладачами і були  змушені перейти на дистанційне навчання.

На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 під керівництвом та за активного сприяння член-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора В.З.Нетяженка до проведення онлайн-семінарів та відео-консультацій залучено всіх викладачів та студентів.

 

 

Викладачі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 проводять дистанційне навчання та наочно демонструють матеріал за допомогою онлайн-ресурсів.

 

 

Регулярно відбувається обговорення системи викладання та оцінювання на онлайн-конференціях, де присутній весь викладацький склад кафедри. Аналізуються педагогічні виклики, створені дистанційною формою навчання, яку слід брати до уваги під час освітнього процесу та розробки програмного забезпечення. Відповідальні: за навчальну програму кафедри – доцент О.М. Плєнова та за викладання студентам  англомовної форми навчання – доцент Н.В.Горач – розробляють тестові завдання для онлайн-платформ з метою адекватної оцінки знань в умовах віддаленої освіти.

 

 

Під час переходу на дистанційне навчання кафедра почала використовувати як відео онлайн-ресурси, так і текстові месенджери, щоб відтворити досвід соціального навчання, незважаючи на відстань між викладачами та студентами. Таким чином, усі студенти мають безпосередній зв’язок з кожним викладачем.

На кафедрі розроблено систему викладання, яка дає змогу студентам отримати знання віддалено, через надання доступу до лекційного матеріалу та демонстрації практичних навичок на каналі кафедри в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCy8Di4_OEolOC7_4zFaTnCQ/videos), а також на сторінці кафедри у Facebook, як для україномовних (https://www.facebook.com/propedevtika1/), так і для студентів англомовної форми навчання (https://www.facebook.com/Department-Propedeutics-of-internal-medicine-1-102061234784544/). Протягом останнього місяця лекційний матеріал переглянуло понад 5 000  відвідувачів.

Наприклад, лекцію “Послідовність розшифровки та аналізу ЕКГ”  (https://www.youtube.com/watch?v=8WsTlKoM860) переглянуто, з часу її створення, понад 9 500 разів.  Під час впровадження дистанційного навчання асистент кафедри А.В. Ляхоцька створила також англомовну лекцію «Sequence of decoding and analysis of the electrocardiogram» (https://www.youtube.com/watch?v=8WsTlKoM860).

З метою заохочення студентів та контролю якості навчання завідувач кафедри професор В.З.Нетяженко відвідує онлайн-заняття кожного викладача.  Така система має значення і може бути використана у подальшому як частина процесу навчання, для контролю проведення практичних занять, впровадження дистанційного взаємовідвідування, проведення регулярних консультативних семінарів. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1 є опорною кафедрою з цієї дисципліни, тому дистанційна форма навчання  дала змогу використовувати подібні технології і в майбутньому для обміну досвідом та інформування викладачів інших вищих медичних навчальних закладів України.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1