НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ З СЕКЦІЄЮ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ

06.05.2020

У відповідь на пандемію COVID-19 вищі медичні навчальні заклади не тільки в Україні, а й по всьому світу адаптують свої програми, які сприяють постійному розвитку знань та навичок наступного покоління медичних працівників. Тому з оголошенням карантину в НМУ, освітній процес на кафедрі клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики здійснюється дистанційно.

Використання онлайн-сервісів для навчання не є новинкою для студентів та викладачів кафедри, але масовим воно стало саме в період карантину, адже дозволяє студентам не втратити навчальний темп. Загалом заняття та консультації проводяться за розкладом у режимі відеоконференцій зв’язку і з використанням зовнішніх платформ для відеоконференцій: Micrоsoft Teams, Zoom, Skype, Google Classroom тощо.

Кожен викладач самостійно створює віртуальну кімнату (клас) на відповідній платформі та запрошує студентів для участі у ній. Кафедра має віртуальну платформу, звідки можна завантажувати навчальні матеріали. Викладачі надсилають завдання до опрацювання, встановлюють крайній термін здачі робіт, студент за допомогою месенжера або електронної пошти надсилає виконане завдання на перевірку викладачеві. Але кожен предмет має свої особливості викладання.

Під час проведення занять з медичної генетики викладачі використовують поєднання детальних візуалізацій, реальних сценаріїв та взаємодій пацієнтів у реальному житті, наводять клінічні випадки, фото пацієнтів з консультацій, а також ситуаційні задачі для оцінки клінічного мислення студентів та практичних навичок.

Студенти опановують методи медико-генетичного консультування, яке має свої особливості. Під час проведення клініко-генеологічного методу кожен студент складає родовід та вираховує ймовірність розвитку певного захворювання. У процесі виконання цієї роботи виникає зацікавленість предметом, що активізує самопізнання та збагачує новими способами саморозвитку.

 

 

Під час заняття з хромосомної патології студенти разом з викладачем в онлайн-режимі обговорюють молекулярно-цитологічні технології, алгоритми опису та читання каріотипу людини з різними хромосомними абераціями. Предмети, які викладаються на кафедрі є мейнстрімом сьогодення, тому ми використовуємо інноваційний методологічний підхід — педагогічний дискурс, де кожний студент має можливість реалізувати свою суб’єктну активність, продемонструвати позицію, виявити ставлення. Організація такої форми освітнього процесу передбачає синхронну взаємодію викладача і студентів в одному веб-середовищі та участь у дискусії, в межах якої відбувається водночас обмін досвідом та його набуття. Викладач орієнтує майбутніх лікарів на чіткість та обґрунтованість аргументації, заснованій на доказовій медицині та налаштовує передовсім на з’ясування істини, а не самопрезентування. На нашу думку, такій підхід забезпечує умови для майбутньої конкурентоспроможності наших випускників.

Крім того, викладачі кафедри інформують студентів про масу відкритих освітніх платформ з усього світу на час карантину: Prometheus, Coursera, eDX, EdEra та KhanAcademy. Веб-сайти An International Association For Medical Education (AMEE) https://amee.org/home та A Global Medical Education Community (MedEdWorld Special Interest Group (SIG) https://www.mededworld.org/SIGs.aspx  пропонують сховище цікавих посилань на різні платформи та корисні сайти. Крім того, З 27 квітня 2020 року на кафедрі клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики був розпочатий перший онлайн-курс тематичного вдосконалення «Алергічні захворювання шкіри» .  7 курсантів з різних міст України, різних спеціальностей (педіатри, дерматологи, сімейні лікарі) почали працювати в онлайн-режимі, набуваючи нові сучасні знання та удосконалюючи практичні навички.

Курс проводиться з використанням платформи Zoom.

Першу лекцію – «Сучасна клінічна імунологія та алергологія в практиці» – провів завідувач кафедри, професорм А.І. Курченко. Вона містила ґрунтовні базові знання про новітні досягнення фундаментальної імунології та алергології, що втілюються в створення нових діагностичних методів та розробку принципово нових підходів до лікування імунозалежних захворювань, в тому числі алергічних.

 

 

 

Лекція викликала велику зацікавленість, відбулося обговорення новітніх методів діагностики, зокрема проведення молекулярної алергодіагнотики за допомогою мікрочипів: ISAC та ALEX-тестів, які широко використовуються в лікуванні імунозалежних захворювань. Кандидат медичних наук, асистент кафедри Д.В. Плахотна у віддаленому форматі провела лекцію та практичне заняття із лікарями на тему «Атопічний дерматит у дітей», де були висвітлені питання генетичних маркерів, впливу довкілля, новітні погляди на імунні механізми розвитку атопії та псевдоалергії у дітей, а також сучасні методи діагностики та терапії. Були представлені для обговорення та визначення шляхів подальшої курації історії хвороби дітей із різними механізмами розвитку атопічного дерматиту.  Асистент С.Д. Юрьєв присвятив свою лекцію питанням молекулярної діагностики атопічних захворювань та подальшої алерген-специфічної терапії (АСІТ), що викликало велику зацікавленість слухачів курсів. Заплановані також онлайн-лекції  та практичні заняття кандидата медичних наук, доцента В.В. Царика на тему кропивнянк та ангіонабряк, де йтиметься про сучасний погляд на проблему та алгоритм діагностики та лікування, та кандидата медичних наук, доцента Г.В. Федорук лекцію з питань діагностики та лікування контактного дерматиту з майстер-класом щодо діагностики цього захворювання (patch-тест). В останній день курсів заплановано лекцію доктора медичних наук, професора А.І.Курченка, а її тему запропонують лікарі, які дистанційно навчаються на курсах тематичного удосконалення.

Лікарі, які проходять онлайн-курс, дуже вдячні організаторам, оскільки це дає їм змогу отримати сучасні теоретичні знання та взяти участь в обговоренні клінічних випадків, особливостей використання сучасних діагностичних методів та новітніх підходів до лікування хворих із алергічною  патологією шкіри.

Лікарі мають змогу в онлайн-форматі отримати відповіді на свої запитання, щодо механізмів розвитку та відповідно профілактики розвитку алергічних захворювань шкіри та ширше застосовувати у своїй щоденній практиці як сучасні діагностичні алергологічні та імунологічні тести з розумінням їхньої інформативності, так і сучасні методи лікування у тому числі  АСІТ.    

Отже, дистанційне навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій створює простір можливостей для професійного росту,та безумовно, може стати масовим кроком у напрямку вдосконалення медичної освіти та науки.

 

 

 

Прес-центр за матеріалами кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики