НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АПТЕЧНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

06.05.2020

Запровадження карантину через пандемію коронавірусу внесло зміни в навчальний процес.  З першого дня зміни формату навчання кафедра аптечної та промислової технології ліків підготувала низку лекцій із використанням веб-ресурсів: Neuron та  Google Classroom. Навчальний процес в дистанційному режимі проходить відповідно до календарно-тематичних планів у таких формах: лекції, практичні заняття, тестування,  виконання завдань у робочих зошитах,  написання залікової роботи за білетами.  Студенти 4 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання, групи Ф1А-Ф5Б – 154 студента, групи М1А-М3А – 81 студент на базі дистанційної освітньої платформи https://classroom.google.com/ навчаються у форматі самопідготовки за наданими інформаційними матеріалами, що завантажені на освітню платформу. З метою контролю рівня їх знань вони виконують письмову роботу відповідно до свого варіанту з таких предметів:

  • Технологія ліків (частина заводської технології ліків) – вид контролю: підсумковий модульний контроль (письмова робота, відповідь на 4 питання білету відповідного варіанту);
  • Біофармація – вид контролю: залік (письмова робота, відповідь на 3 питання білету відповідного варіанту);
  • Практика з технології ліків (частина аптечної технології ліків) – вид контролю: залік (письмова робота, відповідь на 3 питання білету відповідного варіанту).

Викладачі кафедри здійснюють онлайн-контроль рівня знань студентів, зокрема перевірили та оцінили близько 600 письмових робіт, сформулювали детальні письмові зауваження, зробили аналіз наведених помилок та надали консультаційну допомогу для виконання студентами поставлених завдань.

На дистанційну освітню платформу Neuron завантажено тестові завдання для підготовки вітчизняних та іноземних студентів фармацевтичного факультету денної форми навчання. Завантажено та сформовано тестування для студентів 3 курсу із 6 загальних тем (по 20 завдань у кожній темі) технології ліків (частина 1). Завантажено та сформовано  тестові завдання із 100 питань до підсумкового контролю з технології ліків  (частина 1) для вітчизняних та  іноземних студентів 3 курсу фармацевтичного факультету, до підсумкового контролю знань з технології лікарських косметичних засобів для вітчизняних студентів 5 курсу фармацевтичного факультету, для підготовки вітчизняних студентів 5 курсу до ЛІІ «Крок 2» (частина аптечної  технології ліків).

 

Прес-центр за матеріалами кафедри аптечної та промислової технології ліків