НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ №1 СТУДЕНТІВ 5 ТА 6 КУРСІВ І-ГО МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

22.04.2020

Covid-19 змінив наше ставлення до багатьох процесів та явищ сучасного суспільства. Зокрема, карантин відкрив нові  горизонти онлайн навчання, що надає студентам можливості опанування знань з різних дисциплін.  Кафедра акушерства та гінекології №1 впевнено використовує технології дистанційного навчання студентів 5 та 6 курсів.

В процесі онлайн-конференцій студенти обговорюють основний зміст заняття, запропоновані теоретичні задачі. Сучасні технічні засоби забезпечують можливість  одночасної участі всіх студентів групи в обговоренні теми заняття та індивідуальної бесіди при проведенні підсумкового модульного контролю. Для розширення уявлення про тему, що вивчається, студенти готують короткі онлайн презентації.

Доцент О.С. Загородня та асистент Л.А Жабіцька. проводять онлайн опитування студентки 6-го курсу І медичного факультету.

 

Професор В.П. Лакатош та асистент С.В. Осадчук перевіряють відповіді на ситуаційні задачі, надіслані студентами 5-го курсу І-го медичного факультету при складанні підсумкового модульного контролю.

 

Доцент О.Я. Слободяник та асистент Н.П. Бондаренко перевіряють результати тестування на платформі Neuron студентів 5-го курсу І-го медичного факультету при складанні підсумкового модульного контролю.

 

Прес-центр за матеріалами кафедри акушерства та гінекології №1