НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДО ВІДОМА ДЕКАНІВ, ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР, ДИРЕКТОРІВ ЦЕНТРІВ ТА ІНСТИТУТІВ ЩОДО ЗВІТУ З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НМУ

22.10.2019

Звіт з міжнародної діяльності структурного підрозділу (кафедри, інституту, центру) НМУ за 2019/2020

Обов’язково подати до відділу міжнародних зв’язків за нижчевказаних умов:

1) у додатку до звіту необхідно вказати назви доданих документів (звіти про відрядження, сертифікати, угоди, та інше);

 

3) у паперовому вигляді, за підписом керівника підрозділу, (директора інституту, завідувача кафедри, директора центру) подати до 30.10.2019 до Відділу міжнародних зв’язків, кабінет № 101 або № 103, Ректорату НМУ.

 

ЗРАЗОК ЗВІТУ (переглянути та завантажити)

 

 

Більше деталей за e-mail: intdepnmu@gmail.com