НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

AYMS CONF: СЕКЦІЯ «ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ»

25.11.2019

У рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Annual Young Medical Scientists’ Conference 2019» на кафедрі латинської мови відбулася секція «Лінгвокультурологічні аспекти лікарської практики». Секція має міждисциплінарний характер, тому проводилося обговорення зв’язку професійної медичної діяльності з такими сферами, як лінгвістика, культурологія, комунікація, когнітологія.

Цього року доповіді студентів розкривали питання когнітивних аспектів гематологічних термінів, сучасних номенклатур елементів генетичного коду, термінологічного забезпечення професійної діяльності лікаря-оториноларинголога, специфіки термінотворення найменувань хірургічного інструментарію, ролі класичних мов у формуванні психіатричної термінології, актуальності використання термінів грецького походження в анестезіології, способів номінації “священної хвороби” у творах Гіппократа і Цельса, а також когнітивних аспектів вивчення деяких неврологічних термінів.

Зважаючи на міждисциплінарний характер секції, членами високоповажного журі були представники медичних і філологічних кафедр, зокрема завідувач кафедри латинської мови, доцент О.Г.Кисельова О. Г., професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Я. А. Кульбашна, асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 Н. В. Береза, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики КНУ імені Тараса Шевченка О. Г. Михайлова.

Члени журі високо оцінили і прокоментували представлені роботи.

Перше місце розділили Катерина Гурська і Андрій Редя з НМУ імені О.О. Богомольця (Співдоповідь «Роль класичних мов у формуванні психіатричної термінології. Диференціація і зіставлення сучасних термінологічних систем МКХ-10, DSM 5») та Андрій Бідений з НМУ імені О.О. Богомольця («Сучасні номенклатури елементів генетичного коду: лінгвопрагматичний аспект».  Науковий керівник – доцент кафедри латинської мови Г.Д.Малунова).

Друге місце посіли Артем Натрус та Катерина Скиба з НМУ імені О.О. Богомольця (Співдоповідь «Когнітивний аспект медичної термінології. На матеріалі гематологічних термінів». Науковий керівник – завідувач кафедри латинської мови, доцент О.Г. Кисельова.).

Третє місце розділили Ярослава Попович з КНУ імені Тараса Шевченко (Доповідь «Способи номінації “священної хвороби” у творах Гіппократа і Цельса». Науковий керівник – доцент О.Г. Михайлова) та Ірина Гармаш з Харківського національного медичного університету (Доповідь «Актуальність використання термінів грецького походження в анестезіології». Науковий керівник – Т.А. Новікова

 

Кафедра латинської мови