НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

25 ЧЕРВНЯ ВІДБУЛОСЯ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

25.06.2020

25 червня відбулося заключне цього академічного року засідання Вченої ради НМУ, яке відкрив її Голова, перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л.Кучин. Для участі у зборах зареєструвалося 100 членів Вченої ради, які затвердили порядок денний і розпочали роботу.

Розгляд першого питання порядку денного щодо звіту Голів екзаменаційних комісій про результати атестації здобувачів вищої освіти у 2019/2020 навчальному році розпочав Голова екзаменаційної комісії №1, медичного факультету №1, член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Венцківський (мультимедійна презентація додається). Члени Вченої ради 85 голосами «за» затвердили звіт, «проти» – 0, «утримались» – 0, з технічних причин не проголосувало – 15 осіб.

Наступним на обговорення та затвердження зібрання виніс звіт Голова екзаменаційної комісії №2, медичного факультету №2, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, член-кореспондент НАМН України В.З. Нетяженко (мультимедійна презентація додається).  Документ ухвалили 93 члени Вченої ради, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 7 осіб.

Наступним доповідачем була декан медичного факультету №3, професор О.В. Виговська, яка озвучила звіт Голови екзаменаційної комісії №3, завідувача кафедри педіатрії №4, академіка НАМН України В.Г.Майданника щодо результатів атестації здобувачів вищої освіти медичного факультету №3 та ФПЛЗСУ (мультимедійна презентація додається). Звіт прийняли 86 голосами «за», «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 14 осіб.

Голова екзаменаційної комісії №4, медичного факультету №4 та медико-психологічного факультету, завідувач кафедри гігієни та екології №2, академік НАМН України О.П. Яворовський запропонував обговорити та затвердити наданий ним документ (мультимедійна презентація додається). Після нетривалого обговорення, у якому взяли участь проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М.Науменко та член-кореспондент НАМН України, професор О.П.Волосовець, звіт прийняли 90голосами«за», «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 10 осіб. 

Звіт Голови екзаменаційної комісії №5 стоматологічного факультету завідувача кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, професора О.В.Савичука (мультимедійна презентація додається) підтримало 88 членів Вченої ради, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 12 осіб. 

Голова екзаменаційної комісії №6 фармацевтичного факультету – завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, професор М.В. Хайтович доповів про результати атестації здобувачів вищої освіти у 2019/2020 навчальному році на фармацевтичному факультеті (мультимедійна презентація додається)Документ ухвалили 85 голосами «за», «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 15 осіб.

Проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М.Науменко виступив з другого питання порядку денного та виніс на обговорення та затвердження Положення щодо порядку роботи Освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» в НМУ імені О.О. Богомольця (мультимедійна презентація додається).

Документ ухвалило 85 членів Вченої ради, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 15 осіб.

З третього питання виступив проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор О.М.Власенко, який запропонував зібранню ухвалити рішення щодо занесення до Книги Пошани НМУ імені О.О. Богомольця випускників 2020 року (мультимедійна презентація додається):

 1. Невмержицького Віктора Олександровича – медичний факультет № 1
 2. Приму Івана Васильовича – медичний факультет № 1
 3. Орла Валерія Бінговича – медичний факультет № 2
 4. Повх Тетяну Сергіївну – медичний факультет № 4
 5. Бабадустову Ольгу Ігорівну – стоматологічний факультет

Зібрання підтримало пропозицію: «за» – 85, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 15 осіб.

Олег Миколайович продовжив виступ, запропонувавши, з метою створення резерву науково-педагогічних кадрів на кафедрі акушерства та гінекології післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти, обговорити та затвердити питання щодо працевлаштування на 0,5 ставки старших лаборантів кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти з серпня поточного року таких випускників 2020 року, як: Матвієнко Олександру Олександрівну (медичний факультет №2, 18 група) та Осницьку Яну Геннадіївну (медичний факультет №2, 7 група), дозволивши їм проходити інтернатуру за спеціальністю акушерство та гінекологія за індивідуальним графіком у межах кількості навчальних годин, передбачених відповідним навчальним планом та програмою інтернатури, та проходження заочної частини інтернатури на клінічних базах кафедри, визнаних базами стажування для лікарів-інтернів.

Зібрання підтримало пропозицію, проголосувавши «за» – 86, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 14 осіб.

Вчена рада затвердила 85 голосами «за» («проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 15 осіб) список  випускників 2020 року, рекомендованих для відзначення Подяками Вченої ради НМУ імені О.О.Богомольця (мультимедійна презентація додається).

З поточних питань порядку денного виступив проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В. Земсков. Він виніс на затвердження:

 

 1. Положення про академічну мобільність та відрядження в НМУ імені О.О. Богомольця.
 2. Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації в НМУ імені О.О. Богомольця.
 3. Про трансформацію Товариства молодих вчених в Товариство молодих вчених, інтернів та аспірантів НМУ імені О.О. Богомольця та затвердження Положення.
 4. Положення про процедуру розгляду заяв, скарг та пропозицій здобувачів вищої освіти в НМУ імені О.О. Богомольця.

Документ ухвалило 85 членів Вченої ради, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 15 осіб.

 

Далі Сергій Володимирович запропонував обговорити та затвердити оновлені освітні програми ІІІ освітньо-наукового рівня кваліфікації «Доктор філософії»(мультимедійна презентація додається).

 • Освітньо-наукова програма Медицина (222)
 • Освітньо-наукова програма Медична психологія (225)
 • Освітньо-наукова програма Педіатрія (228)
 • Освітньо-наукова програма Стоматологія (221)
 • Освітньо-наукова програма Фармація (226)

Зібрання ухвалило рішення щодо затвердження освітніх програм: «за» – 85, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 15 осіб.

 

Вчена рада прийняла рішення:

щодо затвердження складу разової спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертаційної роботи аспірантки кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Петрової Анни Сергіївни «Ефективність мелатоніну в складі комплексної терапії хворих на хронічну хворобу нирок 5 стадії» (науковий керівник – завідувач кафедри, професор Кондратюк В.Є).

«За» – 86, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 14 осіб.

 

щодо затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук здобувача кафедри дитячої хірургії Карабенюка Олександра Вікторовича «Хірургічне лікування пошкоджень скелету при політравмі у дітей» та призначити науковим консультантом завідувача кафедри, професора Левицького Анатолія Феодосійовича.

«За» – 87, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 13 осіб.

 

щодо затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук доцента кафедри організації та економіки фармації Шолойко Наталії Василівни «Теорія і методика формування організаційно-управлінської культури у процесі підготовки магістрів фармації».

«За» – 88, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 12 осіб.

 

щодо затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук доцента кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Скрипник Ірини Леонідівни «Теоретичні та методичні засади формування праксеологічної компетентності магістрів зі стоматології у медичному закладі вищої освіти» та затвердити науковим консультантом професора кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, доктора педагогічних наук Кульбашну Ярославу Аркадіївну.

«За» – 90, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 10 осіб.

 

Члени Вченої ради також надали рекомендації:

до друку монографії «Професійна підготовка магістрів фармації в університетах країн Центральної та Східної Європи: теорія та практика» (автор – доцент кафедри організації та економіки фармації Довжук В.В.).

«За» – 86, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 14 осіб;

 

до видання підручника «Охорона праці в медичній галузі», за редакцією академіка НАМН України Яворовського О.П (авторський колектив кафедри гігієни та екології №2 та інших провідних установ та закладів ВО).

«За» – 90, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 10 осіб;

 

на проведення кафедрою загальної і медичної психології:

 • науково-практичної конференції «2021-Ukrainianmentalhealthconference» (м. Київ, 15-16жовтня 2021р.)
 • науково-практичної конференції «Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи» (м. Київ, 28-29 травня 2021р.)
 • науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психоонкологія-2021» (м. Київ, 24-25 вересня 2021р.) та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік;

 

на проведення кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії ІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика» (м. Київ, квітень 2021р.) та ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика» (м. Київ, листопад 2021р.) та внесення заходів до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік;

 

на проведення кафедрою педіатрії №4 науково-практичної конференції з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб» та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік;

 

на проведення кафедрою терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології:

 • науково-практичної конференції Всеукраїнської асоціації функціональної медицини (м. Київ, 22-23квітня 2021р.)
 • науково-практичної конференції з міжнародною участю «Коморбідність в клініці внутрішньої медицини» (м. Київ, 04-05 листопада 2021р.)

та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік;

 

на проведення кафедрою філософії, біоетики та історії медицини ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Філософія релігії та медицини в постсекулярну добу» (м. Київ, 11-12 червня 2021р.) та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік;

 

на проведення кафедрою хірургії №1 наукового мультидисциплінарного симпозіуму «Всесвітній день запальних захворювань кишківника 2021 в Україні» та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік.

 

Голосували комплексно: «за» – 88, «проти» та «утримався» – 0, з технічних причин не проголосувало 12 осіб.

 

Вчена рада також ухвалила рішення рекомендувати кандидатури співробітників Університету до відзначення державними нагородами.

Вичерпавши порядок денний, перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л.Кучин подякував всім за роботу та закрив засідання.

 

Прес-центр