НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

19 ЧЕРВНЯ ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

19.06.2020

19 червня відбулося онлайн-засідання Вченої ради Університету, яке відкрив її голова, перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор Ю.Л.Кучин. Для участі у зборах зареєструвалося 90 членів Вченої ради, які одноголосно затвердили порядок денний і розпочали роботу.

За доброю традицією, перед розглядом основних питань порядку денного, Юрій Леонідович привітав наших колег, які відзначали свій День народження у період між засіданнями, побажав їм міцного здоров’я і успішної  реалізації усіх планів та задумів. Вітання приймали: завідувач кафедри біоорганічної та біологічної хімії, доктор медичних наук, професор Людмила Володимирівна Гайова (01.06); завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, член-кореспондент НАМН України Владислав Олександрович Маланчук (14.06); завідувач кафедри фізіології Ігор Миколайович Карвацький (15.06)  та директор Навчально-наукового центру – Українського тренінгового центру сімейної медицини, доцент Ольга Іванівна Висоцька (19.06),  у День народження якої якраз і проходило засідання.

Ю.Л.Кучин також нагадав присутнім, що 21 червня відзначатиметься День медичного працівника, поздоровив колег із прийдешнім святом і побажав усім щастя, благополуччя, здоров’я і реалізації поставлених завдань!

Перш ніж надати слово доповідачеві з першого питання, проректорові з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професорові О.М.Науменку, Юрій Леонідович запропонував Олександрові Миколайовичу після доповіді продовжити вести збори. Вчена рада ухвалила це рішення. Професор О.М.Науменко виніс на обговорення зібрання затвердження вартості платних послуг, які надає НМУ імені О.О. Богомольця у 2020-2021 навчальному році (мультимедійна презентація додається). Вчена рада 88 голосами «за»  затвердила документ («проти»  – 0, «утримався» – 0, з технічних причин не проголосували – 2).

                                     

З наступного питання порядку денного щодо Проєкту «Електронний підручник НМУ» виступив проректор з наукової роботи та інновацій, професор С.В.Земсков (мультимедійна презентація додається). Зібрання одноголосно затвердило запропонований документ та взяло його за основу для доопрацювання («за» – 90, «проти» – 0, «утримався» – 0).

Розглянувши основні питання порядку денного Вчена рада перейшла до поточних. Головуючий запросив до слова проректора з наукової роботи та інновацій, професора С.В. Земскова, який запропонував для обговорення та затвердження:

 

 1. Щодо призначення експертних комісій (12 комісій) та структурного підрозділу для надання висновку на дисертаційну роботу (мультимедійна презентація додається). Члени зборів затвердили винесені пропозиції: 88 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», з технічних причин не проголосували – 2.

 

 1. Щодо затвердження теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук доцента кафедри філософії, біоетики та історії медицини К.О. Гололобовій «Авестична духовна традиція: філософсько-релігієзнавчий дискурс» та призначити науковим консультантом завідувача кафедри, професора І.В.Васильєву. Рішення ухвалили: 84 – «за», 0 – «проти», 1 – «утримався», 5 – не проголосували з технічних причин.

 

 1. Про надання рекомендації кафедрі дерматології та венерології з курсом косметології на проведення IV З’їзду Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів (м. Київ, 3-4 листопада 2021р.) та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік. Пропозицію підтримали: 87 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», 3 – не проголосували з технічних причин.

 

 1. Про надання рекомендації кафедрі ортопедії та травматології на проведення:

 

науково-практичної конференції «Інтегративна медицина: досягнення та перспективи» (м. Маріуполь, 20-21 травня 2021р.) Рішення прийняли: 86 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», 4 – не проголосували з технічних причин;

 

науково-практичної конференції «Впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я» (м. Київ, 24 грудня 2021р.)

та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік. Пропозицію  підтримали: 86 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», 4 – не проголосували з технічних причин.

 

 1. Про надання рекомендації на проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (м. Київ, 17 березня 2021 р.) та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік. Рішення ухвалили: 87 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», 3 – не проголосували з технічних причин.

 

 1. Про надання рекомендації кафедрі неврології на проведення науково-практичної конференції «Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи» та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік. Пропозицію підтримали: 87 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», 3 – не проголосували з технічних причин.

 

 1. Про надання рекомендації кафедрі акушерства і гінекології №1 на проведення науково-практичної конференції «Контроверсії в сучасному акушерстві та гінекології: синдром системної запальної відповіді» (м. Київ, 21-22 травня 2021р.) та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік. Рішення ухвалили: 85 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», 5 – не проголосували з технічних причин.

 

 1. Про надання рекомендації кафедрі дитячих інфекційних хвороб на проведення науково-практичної конференції «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику» та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік. Рішення прийняли: 86 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», 4 – не проголосували з технічних причин.

 

 1. Про надання рекомендації на проведення науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної стоматології», присвяченої 100-річчю стоматологічного факультету (зміна дати проведення –з 8-10 жовтня 2020 р. на 18-19 березня 2021 р.) у зв’язку з епідситуацією в Державі та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік. Зібрання підтримало пропозицію: 85 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», 5 – не проголосували з технічних причин.

 

 1. Про надання рекомендації кафедрі внутрішньої медицини №3 на проведення науково-практичної конференції «Міждисциплінарні проблеми ревматології» та внесення заходу до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2021 рік. Рішення прийняли: 85 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», 5 – не проголосували з технічних причин.

 

 1. Про затвердження програми циклу ТУ лікарів/ повторного підвищення кваліфікації викладачів ЗВМО «Актуальні питання раціонального харчування, нутриціології та нутрицевтики» (тривалість – 39 навчальних годин, 1 тиждень – очна частина, 1 міс. – змішана (денна та дистанційна форма). Розробник програми – навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини. Вчена рада підтримала пропозицію: 86 – «за», 0 – «проти», 0 – «утримався», 4 – не проголосували з технічних причин.

 

Вичерпавши порядок денний, головуючий, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор О.М.Науменко ще раз привітав колег з прийдешнім Днем медичного працівника і поінформував, що весь професорсько-викладацький склад НМУ отримає до свята грошову премію. Олександр Миколайович подякував  усім за плідну роботу і закрив збори.

 

Прес-центр