НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

18-19 БЕРЕЗНЯ 2021 Р. В М. КИЄВІ НА БАЗІ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ВІДБУДЕТЬСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ», ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НМУ

18.02.2021

Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Вельмишановні Колеги!

 

Міністерство охорони здоров’я України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця запрошують Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної стоматології», присвяченої 100-річчю стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Наукові заходи проводяться під егідою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за організаційної підтримки і участі Асоціації Стоматологів України, Української Асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів, Української Асоціації профілактичної та дитячої стоматології, Української Асоціації стоматологічної освіти. Науково-практична конференція відбудеться 18-19 березня 2021 р. в м. Києві на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та конференцій Міністерства освіти і науки України, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», на 2021 рік (Посвідчення № 432 від 29 вересня 2020 р).

До участі в конференції запрошуються фахівці з питань охорони здоров’я, завідувачі кафедр, науковці та науково-педагогічні працівники, аспіранти та здобувачі, клінічні ординатори, практикуючі спеціалісти з охорони здоров’я, які займаються науковими дослідженнями в галузі стоматології.

 

Наукова програма конференції включає такі розділи:

 • Історія стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та його наукових шкіл.
 • Виклики та інновації вітчизняної стоматологічної освіти у міжнародному аспекті.
 • Організація надання стоматологічної допомоги населенню України.
 • Актуальні питання клінічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

 • Здобутки стоматологічного факультету протягом 100 років від заснування.
 • Організація надання стоматологічної допомоги населенню України в сучасних умовах.
 • Проблемні питання діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань.
 • Інноваційні методи діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань.
 • Комплексний підхід щодо діагностики та лікування пацієнтів з патологічними станами щелепно-лицевої ділянки.
 • Стратегічні напрямки розвитку стоматологічної освіти в Україні в умовах глобалізації суспільства та епідемічних викликів.

 

Формат конференції – змішаний (online, offline), у випадку жорсткого карантину – виключно online формат.

Вхідні дані для підключення до конференції буде повідомлено на електронну адресу, вказану Вами у анкеті учасника.

Офіційні мови конференції – українська, англійська.

 

Програма конференції передбачає наступні форми участі:

 • усні доповіді;
 • усні доповіді та публікацію тез за результатами власних досліджень, клінічних випадків, тез оглядового характеру;
 • тільки публікацію тез за результатами власних досліджень, клінічних випадків, тез оглядового характеру
 • слухач без доповіді.

 

Якщо Ви плануєте взяти участь у конференції, просимо ОБОВ’ЯЗКОВО повідомити оргкомітет, надіславши анкету учасника٭ на електронну адресу:

valeriifilonenko@gmail.com

 

Учасники конференції отримають сертифікат учасника з нарахуванням балів безперервного професійного розвитку.

Зверніть увагу!!! Сертифікати будуть видані (надіслані) лише тим учасникам конференції, які вчасно заповнили анкети учасника٭.

 

Вимоги до усної доповіді:

Учасники, які бажають мати усну доповідь, повинні до 13 лютого 2021 року надіслати її назву на наступну електронну адресу:

valeriifilonenko@gmail.com

Тривалість усної доповіді – 10-20 хв.

В темі листа вказати: «Актуальні питання сучасної стоматології» – доповідь. У прикріпленому файлі зазначити: прізвище, ім’я, по батькові доповідачів (прізвище основного доповідача підкреслити). Вказати назву навчального закладу, місто та електронну адресу, тривалість доповіді.

Приклад:

НАУКОВА ШКОЛА КАФЕДРИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Іванов В.Д., Сидоренко Є.Є., Джміль О.А.

Медичний університет, м. Суми, Україна

сluroo_nhni@ukr.nit

 

 

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез: 1-2 сторінки. Шрифт: Тimes New Roman, розмір шрифту: 12, інтервал: полуторний. Поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

Структура тез за результатами власних досліджень:

 • Вступ
 • Мета дослідження
 • Матеріали та методи
 • Результати
 • Висновки
 • Література

Структура тез, що відображають клінічний випадок:

 • Вступ
 • Описання клінічного випадку
 • Обговорення клінічного випадку
 • Висновки
 • Література

Структура тез оглядового характеру (подаються до публікації молодими вченими, що на сьогоднішній день ще не мають результатів власних досліджень):

 • Вільна структур тез
 • Обов’язково повинні бути наведенні посилання на вчених, дані яких використовувались при написанні тез
 • Література

На першому рядку назва тез – ВЕЛИКИМИ ЖИРНИМИ ЛIТЕРАМИ.

На другому рядку – прізвища та ініціали авторів, де виконано роботу, на третьому – назва навчального закладу та місто, на четвертому – назва кафедри, на п’ятому – електронна адреса.

Допускається використання абревіатури (крім заголовка тез). При першому застосуванні абревіатура береться в круглі дужки після повної назви.

Бібліографічний опис списку використаних джерел подається згідно з ДСТУ 8302:2015.

Мова тез: українська та англійська.

Тези приймаються у вигляді файла, створеного в текстовому редакторі у форматі doc або docx.

Рукопис повинен бути ретельно перевірений і відредаґований авторами. Орґкомітет не несе відповідальності за помилки авторів.

У випадку невиконання зазначених вище вимог тези не будуть опубліковані.

Приклад оформлення тез:

НАУКОВА ШКОЛА КАФЕДРИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Іванов В.Д., Сидоренко Є.Є., Джміль О.А.

Медичний університет, м. Суми, Україна

Кафедра хірургічної стоматології

сluroo_nhni@ukr.nit

Текст

Термін подачі матеріалів для публікації до 20 лютого 2021 року.

Надсилати текст тез на наступну електронну адресу:

valeriifilonenko@gmail.com

В темі листа вказати: Актуальні питання сучасної стоматології – прізвище першого автора. У випадку, коли автор надає більше однієї роботи, після прізвища в назві файлу необхідно вказувати порядковий номер тез.

До файла з тезами необхідно додати скан-копію першої сторінки тез з підписами авторів та копію чека про оплату.

 

Тези будуть видані у збірці «Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної стоматології», присвяченої 100-річчю стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця»

 

Участь у конференції – БЕЗКОШТОВНА, за умови надсилання до оргкомітету заповненої анкети учасника٭.

Вартість публікації одних тез – 200 грн.

Реквізити за якими треба перераховувати кошти:

ТОВ “Книга- плюс”

ЄДРПОУ 23164170

IBAN UA403052990000026004016204071

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

або картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

5168 7422 1752 5108 (одержувач Хоменко О.В.).

 

В графі призначення платежу вказується: Друк тез-прізвище першого автора-три перші слова назви тез.

Оплата друку у вартість матеріалів конференції не сходить.

 

 

За додатковою інформацією звертайтесь до оргкомітету:

Біденко Наталія Василівна – тел.: +380674469462

Філоненко Валерій Володимирович – тел.: +380958980346

 

ВАША УЧАСТЬ У ЮВІЛЕЙНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ – ВЕЛИКА ЧЕСТЬ ДЛЯ НАЙСТАРІШОГО СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНИ!

 

З повагою,

Організаційний комітет