НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»

21.01.2020

Університет єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері в Юзефорі (Польша), Центр підвищення кваліфікації та наукового розвитку Університету єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері спільно з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця запрошують до участі в міжнародній конференції «Сучасні тенденції міжкультурної комунікації», яка відбудеться в Університеті єврорегіональної економіки імені Альчіде де Гаспері в Юзефорі (Польща) 28-29 лютого у дистанційній формі.

Учасники отримають такі документи про участь:

  • програма конференції (електронна та паперова версії у разі потреби);
  • збірник анотацій доповідей учасників конференції (електронна версія);
  • публікація статті у науковій монографії (електронна версія).

Монографії буде надано ISBN – міжнародний стандартний універсальний ідентифікаційний номер книги з ідентифікатором країни видання – Польща. Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, публікація розділу у науковій колективній монографії належить до наукових публікацій, які розкривають основний зміст дисертації, та входить до звітної сукупності опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33).

Наукову монографію буде внесено до таких міжнародних баз: Google Scholar, Academia.еdu, ResearchGate та ін.

Обов’язкові примірники журналу надсилаються до Національної бібліотеки Польщі та до інших 14 провідних (у тому числі університетських) бібліотек Польщі.

Конференційний внесок учасника складає 40 євро.

 

Секції конференції:

  1. Сучасна гуманітаристика у медичній освіті та педагогічній терапії.
  2. Сучасні суспільні науки у медичній освіті та педагогічній терапії.
  3. Інноваційні технології навчання на клінічних і теоретичних кафедрах медичних ВНЗ.
  4. Комунікативна компетентність лікаря: шляхи удосконалення.
  5. Медична етика та деонтологія.
  6. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я.
  7. Навчання іноземних громадян у медичних ВНЗ.

 

Бажаючим взяти участь в конференції необхідно до 14 лютого 2020 – заповнити форму анотації доповіді, надіслати презентацію виступу (формат PDF, не більше 10 слайдів) та скановану квитанцію про оплату оргвнеску (назва файлу: №секції, прізвище автора, квитанція) на адресу:

intercult.communik@gmail.com

 

Деталі за посиланням https://sites.google.com/view/incult-2/ua