НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ О.А. КИСЕЛЯ

14.06.2017

16 червня 2017 року о 15.00 в лекційній аудиторії №1 імені М.М. Амосова санітарно-гігієнічного корпусу НМУ імені О.О. Богомольця відбудуться Загальні збори Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя.

На засіданні розглядатимуться питання:
– Звіт Голови Ради СНТ імені О.А.Киселя С.І. Ніколаєнко;
– Вибори Голови Ради СНТ імені О.А.Киселя;
– Вибори членів Ради СНТ;
До участі у Загальних зборах запрошуються усі дійсні члени СНТ імені О.А. Киселя та професорсько-викладацький склад Університету.
Обов’язковою є участь старост наукових гуртків, членів Ради СНТ імені О.А.Киселя.

Усім студентам, що мають бажання бути кандидатами на пост Голови СНТ імені О.А. Киселя або виявляють бажання бути членом Ради просимо заповнити реєстраційну форму за посиланням(обов’язковим є прикріплення автобіографії) http://snt.institute/2017/06/10/загальні-збори-снт/.

Для того, щоб подати свою кандидатури, ознайомтесь з правилами затвердження кандидатів на посади згідно зі статутом Товариства:
– Кандидатом на посаду Голови може бути член Товариства, якого було прийнято до складу Товариства не менше, як за рік до календарної дати проведення засідання (як чергового, так і позачергового) Зборів та проявив здібності до наукової та організаційної роботи, має більше 3 друкованих робіт. Кандидат на посаду Голови повинен мати середній бал успішності не менше, ніж «добре» згідно з державною системою оцінювання, за весь період навчання в Університеті. Членами Ради можуть бути члени Товариства, які активно беруть участь у діяльності Товариства, займаються науковою роботою, мають щонайменше 3 друковані роботи та середній бал успішності за час навчання в Університеті «добре» за державною шкалою оцінювання.

ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ