НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВІДКРИТО КОНКУРС НА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КРЕДИТНІЙ МОБІЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ АРІСТОТЕЛЯ (ГРЕЦІЯ) ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ НМУ

04.01.2017

Раді повідомити, що минулого року наш Університет виграв конкурс з міжнародної кредитної мобільності на 2016-2018 рр. разом з Університетом Арістотеля в Салоніках (Греція) (AUTH).

Впровадження проекту розпочалося 2016 року з підписання міжінституційної угоди між AUTH та НМУ. Відповідно до підписаної угоди у 2017 році відбудуться перші мобільності студентів на співробітників НМУ до AUTH.

Оголошується конкурс серед співробітників НМУ на мобільності впродовж періоду квітень – жовтень 2017 р.
Мобільність для співробітників можлива або з метою навчання/стажування (staff for training), або з метою викладання (staff for teaching) впродовж 10 днів (не враховуючи 2 днів на дорогу).

Критерії відбору
У конкурсі можуть брати участь науково-педагогічні та адміністративні працівники НМУ імені О.О. Богомольця, які працюють за основним місцем роботи, усіх факультетів/інститутів та структурних підрозділів.
Для науково-педагогічних працівників:
Кандидати повинні мати:
 науковий ступінь РhD;
 володіти іноземною мовою на рівні не нижчому, ніж той, що вимагається відповідним вишем-партнером (рівень В2), та мати відповідний сертифікат, який це підтверджує;
 мати план викладання/стажування, узгоджений з керівником кафедри та, за можливості, погоджений з вишем-партнером;
 протягом останніх трьох років брати активну участь в міжнародній діяльності університету (участь у розробці та впровадженні міжнародних проектів на кафедральному, інституціональному рівнях, а також отримання індивідуальних грантів).

Примітка 3. Якщо два науково-педагогічних працівника набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається науково-педагогічному працівнику з наявним листом підтримки. Другим критерієм є ступінь залучення до підготовки міжнародних освітньо-наукових проектів.
Для адміністративних співробітників:
 володіти іноземною мовою на рівні не нижчому, ніж В2;
 мати план стажування, узгоджений з керівником структурного підрозділу та, за можливості, погоджений з вишем-партнером.

Примітка 4. Якщо два кандидати набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається адміністративному працівнику з наявним листом підтримки, другим критерієм є участь у міжнародних грантових програмах, проектах.

Порядок проведення конкурсу
Кандидати подають в електронному вигляді такі документи відповідальним за міжнародний напрямок на факультетах:
1. CV / резюме в форматі EUROPASS.
2. Копія диплома кандидата наук (для науково-педагогічних працівників).
3. Мотиваційний лист.
4. Сертифікат чи інший документ про рівень знання англійської мови (не нижче В2).
5. План-проспект програми стажування / викладання,
6. Рекомендація кафедри/ структурного підрозділу з аргументованим викладом доцільності стажування для конкретного претендента.

Усі документи подаються англійською мовою.
У темі листа просимо вказувати “Еразмус +_AUTH”.
Кінцевий термін подачі пакету документів – 31 січня 2017 р.

Документи, що не відповідають встановленим вимогам або подані після закінчення терміну подачі документів, не приймаються та не реєструються.
Зареєстровані пакети документів передаються до Комісії, яка проводить їх оцінку у відповідності до критеріїв та оформлює протокол відбору. За результатами роботи Комісії складається основний та резервний списки кандидатів, які рекомендовані до участі у програмі Еразмус + (кредитна мобільність).
Координатор з відділу міжнародних зв’язків надсилає результати відбору координаторам проектів вишів-партнерів, оповіщає кожного кандидата електронною поштою та розміщує результати на веб-сторонці відділу міжнародних зв’язків.

Відділ міжнародних зв’язків
Малунова Ганна Дмитрівна
intdep@nmu.ua
тел.: 235-21-31

Усі новини щодо впровадження проектів у межах програми Еразмус + надалі знаходитимуться на офіційній веб-сторінці відділу міжнародних зв’язків http://interdep.nmu.ua/

Відділ міжнародних зв’язків

erasmus-logo-unoffic