НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, ІНТЕРНІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ «ЦІКАВІ ВИПАДКИ В КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ»

06.12.2016

Почав роботу оргкомітет Університетської науково-практичної конференції студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки в клінічній медицині», яка відбудеться 25 січня 2017 року.

Під час конференції будуть проведені 4 секційних засідання: 1) «Внутрішня медицина»; 2) «Хірургія»; 3) «Акушерство та гінекологія» та 4) «Стоматологія».

Для участі в конференції кафедрам пропонуємо надати до 26 грудня 2016 року електронні заявки, які включають ПІБ автора, курс, групу, факультет, E-mail, телефон та інформацію про наукового керівника (ПІБ, посада, звання, кафедра) на електронну адресу куратора конференції від Ради СНТ Федьків Віталіні Андріївні (E-mail: fedkivvita1995@gmail.com, тел. (073) 031-80-53).

До електронної презентації (10 – 12 хвилин) а конференції має бути включена інформація щодо показових, цікавих випадків з клінічної практики.

Всі доповіді повинні бути узгоджені із завідувачами кафедрами.

До роботи конференції планується залучення студентів-медиків, інтернів, молодих науковців з ВНЗ м. Києва та лікарів практичних закладів охорони здоров’я Київської області.

Рада СНТ сподівається на активну допомогу завідувачів клінічними кафедрами та досвідчених викладачів щодо підготовки матеріалів доповідей.

За додатковою інформацією Ви можете звернутися до відділу наукової роботи студентів НМУ імені О.О.Богомольця (науковий керівник СНТ професор Л.Л. Пінський т. 0952112681, E-mail: Ukraine2004@yahoo.com)

Рада СНТ імені О.А. Киселя
Відділ наукової роботи студентів