НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЦИКЛ БЕЗПЕРЕВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ З ПАТЕНТОЗНАВСТВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

18.12.2017

Відповідно до наказу ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» 19 грудня 2017 року з о 16.00 год. відбудеться лекція-тренінг «Правові аспекти патентного захисту медичних науково-технічних досліджень та розробок, проведення патентних досліджень» (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна).

Місце проведення – лекційний зал фармацевтичного корпусу.
Доцільною є участь аспірантів, клінічних ординаторів, голів студентських наукових гуртків.

Рада СНТ імені А.О. Киселя
Відділ наукової роботи студентів НДЧ