НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СЬОМА СЕКЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

30.12.2016

За ініціативою кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (завідувач – д.мед.н., професор С.О. Крамарєв) до програми Університетської науково-практичної конференції студентів, інтернів та молодих науковців «Цікаві випадки в клінічній медицині» додається 7-а секція «Інфекційні хвороби».

На сьогоднішній день отримано більш 60 заявок на доповіді для участі в таких секційних засіданнях як: «Терапія», «Хірургія», «Педіатрія», «Клінічна фармакологія», «Стоматологія», «Акушерство і гінекологія», «Інфекційні хвороби».

Терміни проведення цього заходу (початок лютого 2017 року) будуть представлені в січні 2017 року.

За додатковою інформацією звертатися до куратора Конференції від Ради СНТ імені О.А. Киселя Авраменко Богдана Валерійовича (E-mail: Bogdan.avramenko.1996@mail.ru (тел.+380956896140).

Рада СНТ імені О.А. Киселя
Відділ наукової роботи студентів