НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РОЗКЛАД ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З 19 ДО 23 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ

19.03.2018

Відповідно до наказу ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» будуть проведені такі лекції-тренінги:

1. «Практичні аспекти готування заявок на конкретних прикладах різних об’єктів, яким може бути надана правова охорона» (20 березня 2018 року, о 16.00, лекційна зала фармацевтичного корпусу) в рамках циклу «Основи патентного захисту медичної наукової інформації» (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна).

2. «Формулювання висновків за результатами наукової роботи» (22 березня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна зала фармацевтичного корпусу) в рамках цикла «Правила оформлення наукових статей до публікації в Україні та в журналах, індексованих в Thomson Reuters, Scopus» (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ
Рада СНТ імені О.А. Киселя