НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РОЗКЛАД ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З 12 ДО 16 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ

12.03.2018

Відповідно до наказу ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» будуть проведені такі лекції-тренінги:

1. «Помилки у статистичних дослідженнях: характеристика, розрахунок, оцінка, шляхи їх попередження та методи їх мінімізації» (14 березня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційна аудиторія кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини (Київська міська студентська поліклініка, вул. Політехнічна, 25/29) в рамках циклу «Статистичні дослідження в медицині та біології. Використання статистичних пакетів комп’ютерних програм SPSS та STATISTICA» (відповідальна – завідувач кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини, д.мед.наук, професор Т.С. Грузєва).

2. «Правила складання оглядів літератури, створення бази даних літературних джерел» (15 березня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал стоматологічного факультету) в рамках циклу «Електронні та бібліографічні джерела медико-біологічної інформації» (відповідальна – завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ
Рада СНТ імені О.А. Киселя