НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РОЗКЛАД ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (23-27 КВІТНЯ 2018 РОКУ)

23.04.2018

Згідно з наказом ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» З 23 ДО 27 КВІТНЯ 2018 РОКУ будуть проведені лекції -тренінги:

  1. «Аналіз міжнародних та національних документів України у галузі біоетичної регуляціїбіомедичних досліджень,  проблема юридичного забезпечення та імплементації» (24 квітня 2018 року, 16.30-17.30, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках курсу «Біоетика у теорії і практиці біомедичних досліджень та впровадженні новітніх технологій» (відповідальний –  відповідальний секретар Комісії з питань біоетичної експертизи, науковий керівник школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого», доцент А.І. Єгоренков).
  2. «Графічні технології в ілюструванні наукових статей та презентацій» (26 квітня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу)в рамках курсу «Правила оформлення наукових статей до публікації в Україні та в журналах, індексованих в Thomson Reuters, Scopus» (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ

Рада СНТ імені О.А. Киселя