НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РОЗКЛАД ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (23.01.2018-26.01.2018)

24.01.2018

Відповідно до наказу ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» з 23.01.2018 до 26.01.2018 року будуть проведені такі лекції-тренінги:

  1. «Порядок складання та подання заявок для отримання патенту України на корисну модель»(23 січня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу)в рамках програми «Основи патентного захисту медичної наукової інформації» (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна)
  2. «Визначення дизайну дослідження»(25 січня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках програми «Правила оформлення наукових статей до публікації в Україні та в журналах, індексованих в Thomson Reuters, Scopus» (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець).
  3. «Вплив соціально-гуманітарного контексту суспільства на практику вирішування біоетичних проблем, значення  виховної  компоненти та медико-пси­хо­логіч­ного фактору»(26 січня 2018 року, 16.30 – 18.00,  у приміщенні сцени «Під дахом»  Національного театру імені Л. Українки)в рамках програми «Біоетика у теорії і практиці біомедичних досліджень та впровадженні новітніх технологій» (відповідальний секретар Комісії з питань біоетичної експертизи, науковий керівник школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого», доцент А.І. Єгоренков).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ

Рада СНТ імені О.А. Киселя