НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, ВИКОНУЮЧОЇ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА НА ЧАС ЙОГО ВІДСУТНОСТІ

22.05.2017

nakaz-po-v-o