НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПАТЕНТОЗНАВСТВО В НАУКОВІЙ ОСВІТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

13.02.2017

Відповідно до наказу ректора № 711 від 09.11.2016 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» 14 лютого 2017 року о 16.00 відбудеться лекція на тему: «Порядок складання та подання заявок для отримання патенту України на винахід» (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – Валентина Селіна).

Місце проведення – лекційна зала фармацевтичного факультету (Пушкінська, 22).

Обов’язковою є участь аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів, пошукувачів, голів студентських наукових гуртків. Відбудеться реєстрація учасників.

Рада СНТ імені А.О. Киселя
Відділ наукової роботи студентів