НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НМУ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

27.04.2018
ПРОФЕСОРІВ  КАФЕДР  
терапевтичної стоматології –          1ст.
педіатрії №1 –          1ст.
гігієни і екології №4 –          0,25ст.
внутрішньої медицини №2 –          0,75ст.
ДОЦЕНТІВ  КАФЕДР  
медичної і біологічної фізики та інформатики –          1 ст.
внутрішньої медицини №1 –          1,5 ст.
мікробіології, вірусології і імунології –          1 ст.
гігієни та екології №1 –          1 ст.
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії –          1 ст.
інфекційних хвороб –          1 ст.
ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології –          1 ст.
педіатрії №4 –          1ст.
дерматології та венерології –          1 ст.
анатомії людини –          1ст.
внутрішніх хвороб стоматологічного факультету –          1 ст.
ортопедичної стоматології –          3ст.
акушерства і гінекології №2 –          1ст.
біоорганічної та біологічної хімії –          1ст.
пропедевтики внутрішньої медицини №2 –          1,25ст
оперативної хірургії та топографічної анатомії –          1ст.
урології –          1ст.
загальна хірургія №2 –          1ст.
онкологія –          1ст.
радіологія та радіаційна медицина –          2 ст.
хірургія №4 –          0,25ст.
АСИСТЕНТІВ  КАФЕДР
акушерства  і гінекології №3 –          1ст.
педіатрії №1 –          1 ст.
терапевтичної стоматології –          1ст.
загальної хірургії №1 –          1,25ст.
організації та економіки фармації –          1ст.
фармакогнозії та ботаніки –          1ст.
загальної практики (сімейної медицини) –          3,75ст.
дитячої хірургії –          1ст.
акушерства і гінекології №2 –          1ст.
фармакології –          1ст.
пропедевтики внутрішньої медицини №1 –          1,5ст.
травматології та ортопедії –          0,5ст.
хірургії №2 –          1ст.
акушерства і гінекології №1 –          1ст.
судової медицини та медичного права –          1ст.
соціальної медицини та громадського здоров’я –          2ст.
внутрішньої медицини №4 –          2ст.
медицини надзвичайних  ситуацій та тактичної медицини –          4ст.
інфекційних хвороб –          2ст.
онкології –          1ст.
ортопедії та травматології –          0,5ст.
ортопедичної стоматології –          1ст.
оториноларингології –          1ст.
анатомії людини –          3ст.
дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних  захворювань –          1,5ст.
гістології та ембріології –          0,25ст.
біоорганічної та біологічної хімії –          1,5ст.
хірургічної  стоматології та щелепно-лицевої хірургії –          1ст.
медичної та загальної хімії –          1ст.
дерматології та венерології –          0,5ст.
гігієни та екології №3 –          0,75ст.
неврології –          1,75ст.
пропедевтики внутрішньої медицини №2 –          0,75ст.
гігієни та екології №2 –          1ст.
клінічної фармакології та клінічної фармації –          1ст.
урології –          0,75ст.
внутрішньої медицини №2 –          1ст.
патофізіологія –          1 ст.
дитячих інфекційних хвороб –          1ст.
клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики –          0,5ст.
внутрішніх хвороб стоматологічного факультету –          0,5ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
фізіології –          1ст.
фізичного виховання і здоров’я –          1,5ст.
патофізіології –          1ст.
судової медицини та медичного права –          1ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
латинської мови –          1ст.
судової медицини та медичного права –          1ст.
україністики –          3ст.
медичної  і біологічної фізики та інформатики –          1ст.
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР НЕПЕРЕРВНОЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
професори –          2ст.
доценти –          3ст.
асистенти –          3ст.
КАФЕДРА , ХІРУРГІЇ, АНАСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПІСЛІДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
доценти –          0,5ст.
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
доценти –          1ст.
асистенти –          2ст.
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
асистенти –          2ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та кваліфікаційними вимогами, можна ознайомитись у відділі кадрів т.234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 1 місяць з дня публікації оголошення.

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою:

01601  м .Київ-1, бульвар Т.Шевченка 13.