НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА ЗОЛОТОЇ МЕДАЛІ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО НАН УКРАЇНИ

27.06.2018