НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

10.04.2017

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Хірургії № 1 1 ст.
Неврології 1 ст.
Інфекційних хвороб 1 ст.
Внутрішньої медицини № 2 1 ст.
Внутрішньої медицини № 3 1 ст.
Офтальмології 1 ст.
Онкології 1 ст.
Ендокринології 1 ст.
Медичної і біологічної фізики 1 ст.
Загальної хірургії № 1 1 ст.
Гістології та ембріології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Хірургічної стоматології та
щелепно-лицевої хірургії дитячого віку
1 ст.
Біології 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Педіатрії № 1 1,25 ст.
Педіатрії № 2 4 ст.
Хірургії № 1 1 ст.
Хірургії № 4 1 ст.
Внутрішньої медицини № 3 1 ст.
Внутрішньої медицини № 4 1,25 ст.
Патологічної анатомії № 1 1 ст.
Акушерства і гінекології № 3 1 ст.
Біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 0,25 ст.
Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст.
Клінічної імунології та алергології
з секцією медичної генетики
1,75 ст.
Терапевтичної стоматології 3 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 3 ст.
Загальної хірургії № 2 1 ст.
Біології 1 ст.
Ендокринології 0,5 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Латинської мови 1 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та кваліфікаційними вимогами, можна ознайомитись у відділі кадрів т.234-60-74.
Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 1 місяць з дня публікації оголошення.
Документи надсилати на ім’я ректора за адресою:
01601  м .Київ-1, бульвар Т.Шевченка 13.