НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ГРАФІК ЛЕКЦІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЦИКЛІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

28.11.2016

Відповідно до наказу ректора № 711 від 09.11.2016 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» у грудні 2016 року на базі НМУ імені О.О. Богомольця відбудуться лекції за такими напрямками:

1. Цикл«Статистичні дослідження в медицині та біології. Використання статистичних пакетів комп’ютерних програм SPSS та STATISTICA» (відпові¬дальна – завідувач кафедрою організації охорони здоров’я та соціальної медицини, д.мед.наук, професор Т.С. Грузєва).
7 грудня 2016 року 16.00 – 17.00 «Планування та організація наукового дослідження в медицині» (лекційна аудиторія кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини (Київська міська студентська поліклініка, вул. Політехнічна, 25/29).

2. Цикл «Електронні та бібліографічні джерела медико-біологічної інформації» (відповідальна – завідувач бібліотеки Л.О. Матюхіна).
14 грудня 2016 року 16.00 – 17.00 «Правила користування каталогами бібліотеки НМУ імені О.О. Богомольця, Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадcького» (лекційна зала стоматологічного факультету).

3. Цикл “Основи патентного захисту медичної наукової інформації” (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна)
22 грудня 2016 року 16.00 – 17.00 «Правові аспекти патентного захисту медичних науково-технічних досліджень та розробок, проведення патентних досліджень» (лекційна зала фармацевтичного факультету).

4. Цикл “Правила оформлення наукових статей до публікації в Україні та в журналах, індексованих в Thomson Reuters, Scopus” (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець).
28 грудня 2016 року, 16.00 – 17.00 «Вимоги до написання актуальності обраної теми, матеріалів та методів дослідження наукової статті» (лекційна зала фармацевтичного факультету).

Рада СНТ імені А.О. Киселя
Відділ наукової роботи студентів